Dziś i jutro na DK1: Uwaga na zwężenia!

0
523

13 i 14 września na estakadzie przebiegającej nad skrzyżowaniem al. Niepodległości z ul. Beskidzką będą występowały miejscowe zawężenia jezdni. Prace te spowodowane są koniecznością przeprowadzenia badań, bowiem obiekt ten podlega systematycznemu monitoringowi.

Budowę estakady zakończono we wrześniu 2014 roku, a wykonane prace objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów, w okresie gwarancji stwierdzono deformację nawierzchni w rejonie nasypów wiaduktu oraz zgłoszono do wykonawcy robót wadę materiałową związaną z utratą właściwości fizyko-chemicznych rdzenia nasypu.

Z tych powodów wykonawca na własny koszt prowadzi bieżący monitoring obiektu, wykonuje cyklicznie badania oraz doraźne naprawy w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niekorzystne zjawiska ustały po stronie południowej. Badania prowadzone obecnie pozwolą ocenić, czy stało się tak także w części północnej. Jeśli wyniki będą prawidłowe, planowo w przyszłym roku będzie można rozpocząć naprawę obiektu.