Patronaty

Tygodnik TWOJE TYCHY i portal www.tychy.pl mogą objąć Patronatem Medialnym różne wydarzenia, jeśli Wydawca uzna to za zasadne. Aby uzyskać Patronat Medialny Tygodnika TWOJE TYCHY i portalu www.tychy.pl, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem przyznawania Patronatów Medialnych przez Śródmieście Sp. z o.o. (Wydawcę Tygodnika TWOJE TYCHY i portalu www.tychy.pl). Następnie należy pobrać i wypełnić formularz umieszczony poniżej oraz odesłać go pocztą na adres Śródmieście Sp. z o.o. (al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy lub wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@srodmiescie.tychy.pl). Osobą przyznającą Patronaty Medialne jest Prezes Zarządu Śródmieście Sp. z o.o. po zapoznaniu się z opinią Redaktora Naczelnego Tygodnika TWOJE TYCHY i portalu www.tychy.pl, w porozumieniu z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu. O decyzji organizatorzy zostają powiadomieni do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

Prośby prosimy kierować na adres e-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie patronatu
  2. Regulamin przyznawania patronatów Tygodnika TWOJE TYCHY i portalu www.tychy.pl