Pogotowia

POGOTOWIE RATUNKOWE
Okręg Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tychach
tel. 999 lub 32 219 38 43
ul. Grzegorza Fitelberga 71
e-mail: tychy@wpr.pl
Obszar: Tychy, Bieruń, Lędziny, Mikołów, Orzesze, Pszczyna
Kierownik: Michał Rupik – tel. 32 226 26 65

STRAŻ POŻARNA
tel.998 lub 32 227 20 11
Al. Niepodległości 230

POLICJA
tel. 997 lub 32 325 62 07
Al. Bielska 46

STRAŻ MIEJSKA
tel. 986 32 780 09 75
ul. Budowlanych 67

POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992 lub 32 227 31 24
ul. Barbary 25

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
tel. 994 lub 32 227 40 31/32
ul. Sadowa 4

POGOTOWIE ELEKTROENERGETYCZNE
tel. 991 lub 32 303 21 55
ul. Asnyka 1

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
tel. 993 lub 32 219 56 81
ul. Kubicy 6