20,5 tys. zł z balu dla OREW

0
49

W minionym tygodniu konto mieszczącego się przy al. Niepodległości 90 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez tyskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) zostało zasilone kwotą 20,5 tys. zł. To efekt balu charytatywnego, który 10 lutego zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska oraz Fundacja „Tychy Dobre Miejsce”.
W ośrodku przebywają aktualnie 43 osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką, kolejne 25 niepełnosprawnych dorosłych korzysta ze świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia, która mieści się w pomieszczeniach należących do parafii św. Benedykta. – Moglibyśmy objąć opieką większą liczbę mieszkańców miasta, ale na przeszkodzie stoją problemy lokalowe, stąd idea, by rozbudować nasza placówkę – mówi Ewa Pawlak, dyrektor OREW. – Miejsce jest, ale potrzeba na to jeszcze środków, więc mocno liczymy na tyszan, którzy przekażą nam 1% swojego podatku i na takie inicjatywy, jak lutowy bal – dodaje.
– Na pewno warto pomóc Ośrodkowi, bo ci fantastyczni ludzie robią tu gigantyczną pracę z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi i dorosłymi i wypełniają lukę, jaka istnieje w polskim systemie ochrony zdrowia– podkreśla wiceprezydent Daria Szczepańska.
Na zdjęciu: Moment przekazania czeku – od lewej: Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Lidia Gajdas, Daria Szczepańska, Sławomir Sobociński i Barbara Konieczna ze Stowarzyszenia Inicjatywa Tyska, Adam Strażecki – prezes Fundacji „Tychy Dobre Miejsce”, dyrektor Ewa Pawlak i Iwona Głuchowska – prezes tyskiego koła PSONI.