Prezydent Andrzej Dziuba z votum zaufania i absolutorium

1
262

Na dzisiejszej sesji Rada Miasta Tychy przyjęła trzy ważne uchwały. Pierwsza dotyczyła votum zaufania dla prezydenta, następna sprawozdania finansowego miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, a trzecia w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium.

Przed głosowaniem nad votum zaufania odczytano stanowisko klubu radnych PiS, w którym stwierdzono, iż radni będą głosowali przeciw. Prezydent Andrzej Dziuba ustosunkował się do oświadczenia, negując jego stwierdzenia, z których część w ogóle prezydenta nie dotyczyła. Przewodnicząca RM Barbara Konieczna skomentowała przeczytane stanowisko następująco: – Jak widać dużymi krokami zbliżają się wybory i tak już pewnie będzie do końca kadencji.
Radna Lidia Gajdas stwierdziła dosadnie, iż radni PiS zamiast spierać się na argumenty, „głosują na czyjś rozkaz”. – Skoro wcześniej radni PiS i cała rada przyjęła różne programy, strategie, uchwały rady gminy i budżetu, z których jest rozliczany prezydent, to dlaczego teraz radni PiS-u są przeciw? – pytał jeden z radnych. Za votum zaufania dla prezydenta głosowało 17 radnych, przeciw 6 (radni PiS i Grzegorz Wencepel).

Następnie prezydent przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Rada Miasta Tychy przyjęła go 17 głosami za, 6 osób wstrzymało się od głosu. Z kolei w głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi powtórzyła się sytuacja z głosowania nad votum zaufania: 17  głosów było za, 6 – przeciw.

Po otrzymaniu absolutorium prezydent Andrzej Dziuba powiedział: – Serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium, równocześnie chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Tychy i jednostek. Jeśli chodzi o radę miasta to prosiłbym, by wchodząc na tę salę, próbować zostawić legitymację partyjne za drzwiami. Nie ma uchwał, które dotyczą jakieś grupy mieszkańców miasta będących wyborcami tej czy innej partii politycznej. Przychodzimy tu po to, by działać na rzecz Miasta Tychy i wszystkich mieszkańców.

1
Dodaj swój komentarz!

avatar
Andrzej
Andrzej

Zauważyłem, że na razie miasto Tychy działa na moją niekorzyść.