Co trzeba wiedzieć o instrukcjach bhp?

0
82
Cięcie kątówką

Bezpieczeństwo pracowników to jedna z najważniejszych kwestii, o jakie musi zadbać pracodawca. Wynika to między innymi z przepisów Polskiego prawa. Stosowanie instrukcji bhp w miejscu pracy oraz dbanie o to, aby osoby zatrudnione znały ich treść, to jeden z podstawowych sposób na ograniczanie wypadków. Jakie instrukcje są najbardziej potrzebne?

Czym są instrukcje bhp?

Najprościej rzecz ujmując są to zbiory zasad, które mają poprawić bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. Znajdują się w nich informacje ogólne dotyczące stanowiska, a także jakie czynności należy podjąć przed rozpoczęciem pracy, podczas jej wykonywania a także po jej zakończeniu. Instrukcje bhp zawierają także zasady postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych oraz wskazówki dotyczące konserwacji maszyn.

Standardowe instrukcje bhp to giętkie plastikowe plansze o wymiarach 24,5cm na 35cm. Są one koloru białego a nadrukowany na nich tekst jest czarny i dobrze czytelny. Każda instrukcja posiada także ramkę w jednym z trzech kolorów: czerwoną dla instrukcji przeciwpożarowych, zieloną dla instrukcji związanych z pierwszą pomocą i ratowaniem życia oraz żółtą dla pozostałych instrukcji dotyczących danego stanowiska czy pracą z daną maszyną.

Jakie instrukcje bhp muszą znaleźć się w zakładzie pracy?

Szczegółowy podział instrukcji wraz z ich przeznaczeniem można znaleźć pod tym linkiem: https://znaki-bhp.pl/instrukcje-bhp-w-zakladzie-pracy. Natomiast to, po jaką instrukcję sięgnąć, jest uzależnione od branży, charakteru pracy oraz rodzaju niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pracownik. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę zagrożeń na danym stanowisku pracy. Takie badanie może przeprowadzić specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy lub też pracodawca, jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje.

Istnieje grupa instrukcji ogólnych, które można, a nawet trzeba zastosować w każdej firmie i przedsiębiorstwie. Są to między innymi:

  • Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
  • Instrukcja BHP – Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  • Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
  • Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
  • Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk

W przypadku specjalistycznych zakładów pracy zajmujących się na przykład produkcją czy obróbką materiałów na pewno trzeba sięgnąć po instrukcje stanowiskowe przeznaczone dla osób pracujących z danym urządzeniem, procesami technologicznymi czy narzędziami. Takie wykazy można spotkać między innymi w branży budowlanej, przy obróbce drewna, metali czy tworzyw sztucznych, w gastronomii i przemyśle spożywczym, przy pracach spawalniczych oraz przy zakładaniu instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Gdzie umieszczać instrukcje bhp?

Dobrą praktyką jest mocowanie instrukcji w pobliżu stanowiska pracy, z którym jest związana, jednak nie jest to wymagane. Tak jak jest to w przypadku wszystkich znaków bezpieczeństwa najważniejsze jest to, aby wykaz znalazł się w widocznym i łatwo dostępnym dla każdego miejscu. Może to być na przykład wspólny pokój socjalny, korytarz czy szatnia. Pracownik powinien zostać poinformowany o lokalizacji instrukcji i być w stanie skorzystać z nich w każdej chwili w razie potrzeby.

Dodaj swój komentarz!

avatar