Wypełnij ankietę i weź udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+

6
255

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+. W związku z tym Urząd Miasta zachęca tyszan do aktywnego udziału w tworzeniu nowego dokumentu strategicznego. Od 18 listopada do 3 grudnia mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę.

Przekazane w ten sposób informacje pozwolą uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze tyszan i tyszanek. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej oraz w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl.

Za koordynację wszystkich działań, związanych z przygotowaniem Strategii odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument planistyczny, wyznaczający zasadnicze cele i kierunki, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta w najbliższej dekadzie. Dokument to także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę, pozwalający na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów.

Pierwszym etapem rozpoczęcia prac nad dokumentem jest podjęcie przez Radę Miasta Tychy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia strategii. Określa ona między innymi szczegółowy tryb i harmonogram dalszych działań. W połowie przyszłego roku planowane są konsultacje społeczne projektu Strategii, a wszystkie prace nad dokumentem powinny zakończyć się do końca 2022 r.

Procedura opracowania strategii rozwoju gmin i jej zakres merytoryczny zostały uregulowane w ustawodawstwie krajowym – w ustawie z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Zgodnie z nowymi zasadami projekt strategii będzie konsultowany nie tylko z mieszkańcami, ale także z sąsiednimi gminami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nowością, a zarazem obowiązkowym elementem strategii będzie opracowanie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej w postaci graficznej, określenie ram finansowych strategii oraz zalecenia dotyczące prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_rozwoju_miasta_tychy

6
Dodaj swój komentarz!

avatar
Anna
Anna

Czy nie można tutaj dodać linka do ankiety?

Gregory
Gregory

Panie i panowie głosujcie. Może i pic na wodę, ale być może w niektórych kwestiach gdzie będzie sporo głosów mieszkańców Tychów wezmą to pod uwagę. Proponuję pisać że najbardziej potrzebny jest w Tychach np. basen otwarty . Potrzebne są w Tychach parkingi, mieszkania, drogi rowerowe, pierwsza pomoc dla dzieci ( założenie Gipsu, zszycie drobnych urazów itp) oraz wiele innych rzeczy. Fajnie że taka ankieta jest, więc jeżeli możemy mieć na coś wpływ to nie narzekajmy tylko wypełniajmy ankietę.

Słodka dziurka
Słodka dziurka

Obecna władza z prezydętem na czele ma mieszkańców i ich opinie w głębokim poszanowaniu.

Jack
Jack

Masz pewnie na myśli prezydęta Dudę…

Kamila
Kamila

Wysłałam. Innych też zachęcam. Mam nadzieję, że ktoś to wszystko przeczyta i że będzie opublikowane jakieś podsumowanie.