Projekty unijne dla młodzieży w Tychach – warto!

0
126
Tychy Ekonomik Banner

Obecnie stopa bezrobocia młodych ludzi w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Pomimo tego, że jest to najbardziej poszukiwana grupa ludzi na rynku pracy, młodzi ludzie mają największe problemy z wejściem na rynek. Okazuje się, że wyłącznie teoretyczna wiedza to za mało by zaistnieć.

Naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom pracodawców od wielu lat wychodzi tyski „Ekonomik”, oferując kształcenie w zawodach potrzebnych na rynku pracy – technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik handlowiec i technik organizacji turystyki. Obecnie, ta jedna z najstarszych, z bogatymi tradycjami placówka dodatkowo podejmuje liczne inicjatywy, które mają na celu rozwój uczniów – jednym z nich jest trwający już drugi rok projekt unijny „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS). Projekt ten, o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych, już wyposażył pracownie komputerowe w nowoczesny sprzęt – najnowsze komputery, skanery, drukarki 3D. Do przyszłego roku szkolnego trwać będą ciekawe i bardzo potrzebne w życiu zawodowym przyszłym absolwentom szkoły warsztaty, szkolenia i płatne staże zawodowe w wakacje, które wyposażą ich w praktyczną, specjalistyczną wiedzę, pożądaną przez przedsiębiorców.

„Połączenie wiedzy szkolnej w technikum, corocznie nagradzanym w rankingach „Perspektyw” (za najwyższą zdawalność matur i egzaminów zawodowych) oraz specjalistycznych warsztatów podczas obecnego projektu unijnego to gwarancja przyszłego zatrudnienia młodych ludzi – mówi Pani Anna Chrobaczek, Dyrektor Technikum Nr 2 w Tychach. Monitorujemy losy naszych absolwentów – wielu z nich może się pochwalić kierowniczymi stanowiskami w bankach czy urzędach, kontynuacją edukacji na studiach czy dobrze prosperującą własną firmą. Kolejny nasz projekt unijny to dla szkoły duże wyzwanie – lecz każda złotówka, która inwestuje w naszych uczniów, jest dobrze wydana”.

Po szczegóły dotyczące projektu unijnego w tyskim „Ekonomiku” wszystkich przyszłych uczniów i ich rodziców zapraszamy na stronę internetową szkoły i fanpage na fb.

Zespół Szkół nr 2 w Tychach