Tyskie Inicjatywy Kulturalne – nabór wniosków

0
179

Ruszyły Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2020 – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku.

Zadanie obejmuje organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie innych działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Jego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Tychy poprzez wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki, oraz aktywizacja społeczności lokalnej w życie kulturalne miasta poprzez czynne i bierne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych.

Szczegóły konkursu dostępne są w ogłoszeniu konkursowym na stronie razemtychy.pl, a także na tablicach ogłoszeniowych w UM Tychy i MCK. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy wnioski składać należy z wykorzystaniem elektronicznego Generatora NGO oraz równolegle w wersji papierowej.

Termin składania wniosków upłynie 24 lutego, godz. 15.00.

Dodaj swój komentarz!

avatar