Między Polską a Niemcami – XII Tyskie Sympozjum Historyczne

0
243

Tematem XII Tyskiego Sympozjum Historycznego będzie I Powstanie Śląskie

Już 28 listopada (czwartek) Muzeum Miejskie zaprasza na kolejne, dwunaste Tyskie Sympozjum Historyczne. Tematem przewodnim będzie I Powstanie Śląskie w dawnym powiecie pszczyńskim, czyli w Tychach i okolicznych miejscowościach.

W godzinach 10-14.30 goście sympozjum będą opowiadać o powstaniu w różnych kontekstach. Będzie to nie tylko okazja by przypomnieć sobie co działo się w sierpniu 1919 r. w Tychach, Urbanowicach, Paprocanach, Czułowie i innych okolicznych miejscowościach. Wydarzenia z Górnego Śląska zostaną też omówione w szerszym kontekście, na tle fali buntów społecznych w Europie Środkowej. Słuchacze poznają też perspektywę z jakiej powstania śląskie były postrzegane przez Polskę i Niemcy.

Sympozjum, które odbędzie się w Starym Magistracie (Plac Wolności 1) poprowadzi prof. dr. hab. Ryszard Kaczmarek (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach), autor książki “Powstania śląskie 1919-1920-1921”. Wśród prelegentów będą: dr hab. Grzegorz Bębnik, dr hab. Maciej Fic, dr Mirosław Węcki, dr Paweł Parys.

Program XII Tyskiego Sympozjum Historycznego “Między Polską a Niemcami – powiat pszczyński i jego mieszkańcy w I Powstaniu Śląskim”:

10.00 Otwarcie sympozjum
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – wprowadzenie

10.30–12.00
dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Polska a I Powstanie Śląskie”
dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) „Niemcy a I Powstanie Śląskie”
Dariusz Zalega „Czas burzy. Powstania śląskie na tle fali buntów społecznych w Europie Środkowej”

Dyskusja

12.00–12.20 Przerwa

12.20–14.30
Agnieszka Ociepa-Weiss (Muzeum Miejskie w Tychach) „I Powstanie Śląskie w Urbanowicach, Paprocanach i Tychach – fakty i mity we wspomnieniach powstańców”
dr hab. Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) „Jeszcze Nikolai, czy już Mikołów? Miasto i jego mieszkańcy w 1919 roku”
dr Paweł Parys (Muzeum Śląskie w Katowicach) „Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego na uchodźstwie po I Powstaniu Śląskim”
Witold Iwaszkiewicz (Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny) „Zbiory Muzeum Czynu Powstańczego związane z powstaniami śląskimi na terenie powiatu pszczyńskiego”

Dyskusja

Zdjęcie: Materiały Muzeum Miejskiego w Tychach