Zlot samorządów uczniowskich

0
309

26 listopada w Urzędzie Miasta Tychy spotkali przedstawiciele samorządów uczniowskich z 12 tyskich szkół podstawowych. Były wystąpienia, dyskusje i pomysły na wspólne projekty.

Wszystko to odbyło się w ramach II Zlotu Samorządów Uczniowskich Tyskich Szkół Podstawowych. Na sali sesyjnej urzędu miasta obecnych było kilkudziesięciu uczniów i ich opiekunów. Przywitał ich zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Gramatyka.

– Spotykamy się w miejscu, w którym odbywają się sesje Rady Miasta, być może w przyszłości wrócicie do tej sali już jako radni młodzieżowej rady, a potem Rady Miasta Tychy – mówił wiceprezydent. – Jestem pewien, że doświadczenie zdobyte podczas takich spotkań jak to dzisiejsze z pewnością zaowocuje.

Maciej Gramatyka podkreślił , że urząd miasta jest otwarty na pomysły i propozycje młodzieży. – Miasto jest dla was i chodzi nam o to, żebyście dobrze się w nim czuli. Oczywiście to samo mówię na spotkaniach z seniorami – dodał. –  Miasto ma jak najlepszej służyć wszystkim mieszkańcom. Dlatego wasz głos jest ważny, chcemy słuchać o waszych pomysłach.

Wiceprezydent mówił m.in. o Budżecie Partycypacyjnym miasta Tychy (w którym każdy może zgłosić swój projekt, bo nie ma ograniczeń wiekowych), a także o Młodzieżowym Budżecie Partycypacyjnym, funkcjonującym w szkołach średnich.

Zasady działania tych narzędzi szerzej omówiła Iwona Bińkowska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Z kolei o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Tychy opowiedzieli młodszym kolegom jej członkowie. – Niemal wszyscy radni Młodzieżowej Rady Miasta działali lub działają do dziś w samorządach uczniowskich, stowarzyszeniach czy też zajmują się wolontariatem – mówi  Tomasz Budziosz, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Tychy. – To dobry początek do jeszcze większej aktywności i zaangażowania w życie społeczne miasta.

Podczas spotkania głos zabrała także Małgorzata Hermyt – dyrektor Domu Seniora „Stały Ląd”, odbyła się także prezentacja szkół uczestniczących w kampanii „SENIOR-JUNIOR”, polegającej na pomocy osobom starszym i budowaniu relacji dzieci ze starszymi osobami.

O idei wolontariatu i zaangażowaniu młodych tyszan w tę formę pomocy innym opowiadał też Paweł Bilangowski, reprezentujący Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się też sami uczniowie.

– Wolontariat rozwija u młodzieży postawę alternatywną do konsumpcjonizmu – mówiła przewodnicząca samorządu uczniowskiego z Zespołu Szkół Muzycznych. – To nie jest tylko praca dla punktów potrzebnych by dostać się do wymarzonej szkoły. Ta praca wiele daje nam samym.

Główną organizatorką II Zlotu Samorządów Uczniowskich jest Marianna Niesobska -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

– Dla nas takie spotkania to możliwość zdobycia nowych doświadczeń, większego zaangażowania się w sprawy społeczne. Dzięki nim uczymy się odpowiedzialności – mówi Iga, uczennica klasy VIII.

Fot: SW