Prezydent podziękował ministrowi

1
859

Dziś (09.10) prezydent Tychów Andrzej Dziuba podziękował za współpracę Witoldowi Bańce żegnającemu się z funkcją ministra sportu. W listopadzie br. Bańka obejmie stanowisko szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Minister współpracę na linii Tychy-Warszawa również ocenił bardzo dobrze i obiecał, że jako tyszanin zawsze będzie naszemu miastu gorąco kibicował. Panowie spotkali się przy powstającym stadionie lekkoatletycznym.

Miasto m.in. pozyskało z ministerstwa 6 mln zł dofinansowania z 15 mln potrzebnych na ukończenie stadionu lekkoatletycznego. Aktualnie zakończono roboty rozbiórkowe oraz ziemne. W trakcie są prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudową napowietrznej linii 110 kV. Wykonano stabilizację gruntu pod stadionem lekkoatletycznym, zabudowano odwodnienie liniowe wewnątrz bieżni oraz obrzeża ograniczające.

Stadion lekkoatletyczny zostanie wyposażony w:

 • bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (6 torów okrężnych i 8 torów prostych),
 • jedną dwuścieżkową, dwustronną skocznię do skoku w dal i trójskoku,
 • dwie skocznie do skoków wzwyż,
 • dwie dwuścieżkowe, dwustronne skocznie o tyczce,
 • rów z wodą do biegów z przeszkodami,
 • dwie rzutnie do rzutów oszczepem,
 • dwie rzutnie do pchnięcia kulą,
 • rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokości 7/10

 

 • rozgrzewkowa dwustronna bieżnia długości 60 m,
 • rozgrzewkowa dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku,
 • rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej,
 • trybuna o łącznej ilości miejsc siedzących min.500 osób
 • Stanowisko dla sędziów i komentatorów.
 • Termin umowy zakończenia robót i przekazania zadania do użytkowania – 30.06.2020

 

Sławek
Sławek

grubo chłopaki idą