Licytacja stanowisk handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Tychach

0
351

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, będący administratorem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przeprowadzi licytację miejsc handlowych już 11 października 2019.

Licytacja miejsc handlowych przy cmentarzu dotyczy okresu Wszystkich Świętych. Mogą w niej wziąć udział osoby i podmioty, które do 9 października spełnią kryteria wymienione w „Regulaminie przydzielania stanowisk handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Tychach – Wartogłowcu w okresie święta Wszystkich Świętych w 2019 roku.” oraz złożą wymagane dokumenty.

Regulamin dostępny jest w:
biurze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach przy ul. Budowlanych 43;
biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu przy ul. Cmentarnej 19;
biurze Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej;
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (pod treścią zarządzenia);
lub pod linkiem: Regulamin 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

Źródło