Zapisz dziecko do szkoły

0
25

W tyskich podstawówkach trwa nabór uczniów do klas pierwszych, zaś wktótce (19 marca) rozpocznie się też rekrutacja do klas IV i VII niektórych placówek. Na prośbę Miejskiego Centrum Oświaty podajemy szczegóły dotyczące sposobu zapisów.

Nabór do klas I szkół podstawowych

Od dnia 1 marca 2018 roku ruszyły zapisy do klas I szkół podstawowych. Rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły mogą zapisywać dzieci do szkół obwodowych do 15 marca 2018 r. Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza lub np. w przypadku Sportowej Szkoły Podstawowej.

Od 19 do 23 marca prowadzone będą zapisy dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas I szkół pozaobwodowych. Szczegóły na stronie: www.oswiata.tychy.pl lub https://sp-tychy.nabory.pl/

Nabór do klas IV i VII szkół podstawowych

Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzana jest rekrutacja do:

klas IV sportowych np. do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 (rekrutacja przeprowadzana w szkołach, poza systemem elektronicznym),

klas IV ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami oraz w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

klasy VII mundurowej w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

klas VII ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Rekrutacja do klas IV i VII rozpoczyna się w dniu 19 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie: www.oswiata.tychy.pl lub https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/