Tychy inspirują

0
184
fot. UM Tychy / Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

W poniedziałek 25 marca w Krakowie odbył się Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SzBO). To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, w którym uczestniczyły osoby zarządzające i realizujące szkolne budżety obywatelskie. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia tyskiego urzędu, które Młodzieżowy Budżet Obywatelski realizują już od 7 lat.

Podczas kongresu praktycy z całej Polski wymieniali się doświadczeniami związanymi z realizacją budżetów skierowanych do dzieci i młodzieży. O swoich doświadczeniach związanych z MBO opowiedziała również Agnieszka Kryńska z wydziału spraw społecznych i zdrowia. Zaprezentowane działania odebrane zostały z dużym entuzjazmem i staną się z pewnością inspiracją do rozwijania kompetencji w zakresie działań obywatelskich i społecznych. W szczególności doceniono realizację warsztatów Design Thinking skierowanych do młodzieży, zakładkę na stronie www.razemtychy.pl poświęconej MBO oraz poradnik: „Jak złożyć projekt?”.

– 6 ukończonych edycji Młodzieżowego Budżetu pozwala na przekazanie fachowej wiedzy na temat efektywnego popularyzowania zagadnień związanych z Budżetem Obywatelskim. Promujemy innowacyjność, przedsiębiorczość i zachęcamy młodzież do działań na rzecz szkoły, do której uczęszczają. Cieszymy się, że inni dostrzegają, że nasz Młodzieżowy Budżet Obywatelski angażuje uczniów do podejmowania decyzji, dotyczących życia społeczności lokalnej oraz umożliwia jej bezpośredni wpływ na swoją najbliższą przestrzeń – mówi Iwona Bińkowska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. – Obecnie trwa już 7 edycja MBO i czekamy na nowe pomysły uczniów. Udział w tej inicjatywie przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je wspólnie z ekspertami, a później głosują.  Poprzednie edycje MBO pokazały nam jak ogromny potencjał drzemie wśród młodych tyszan. W poprzednich latach udało się zrealizować wiele inicjatyw: doposażyć strefy relaksu, pracownie tematyczne, biblioteki szkolne oraz zorganizować ciekawe zajęcia – dodaje.

Szczegóły na temat MBO dostępne są na stronie www.razemtychy.pl