Jubileuszowy raport MZBM

5
498
Należące do zasobów MZBM osiedle Osada zyskało w ostatnim czasie zupełny nowy wygląd. Fot. UM Tychy

W tym roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. Został utworzony 21 kwietnia 1953 roku jako przedsiębiorstwo państwowe, które miało administrować systematycznie powstającymi osiedlami tzw. Nowych Tychów.

Dopiero w 1992 roku MZBM został przekształcony w zakład budżetowy, ale nie zmieniono nazwy i przetrwał 70 lat jako Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Obecnie MZBM administruje 267 nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, spośród których gmina jest współwłaścicielem 261 nieruchomości. Zarządza także mieszkaniowym i niemieszkaniowym zasobem gminy. Na koniec 2022 zasób gminy to 50 budynków mieszkalnych, 33 budynki niemieszkalne, w tym m.in. Mediateka, Andromeda, dworzec PKP, 4.837 lokali mieszkalnych, w tym 472 lokali przeznaczonych na najem socjalny, 298 lokali niemieszkalnych oraz grunty o powierzchni 74,10 ha. W roku ubiegłym roku zawarto 300 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym 186 umów najmu socjalnego, 53 umowy najmu lokali użytkowych. Co roku przeprowadzane są remonty lokali mieszkalnych, tzw. wolnostanów, które udostępniane są mieszkańcom Tychów, oczekującym na przydział mieszkania lub kwalifikującym się do najmu socjalnego. W 2022 roku wykonano remont 109 mieszkań na łączną kwotę ok. 3 mln zł. Zakres prac obejmował: roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie nowych posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej, drzwi oraz wyposażenie w kuchenkę i podgrzewacz wody oraz tzw. biały montaż. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na remont i modernizację mieszkaniowego zasobu gminy z Funduszu Dopłat (program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) MZBM złożył w ub. roku 12 wniosków o udzielnie wsparcia na remont 133 lokali.

Inwestycje i nasadzenia

MZBM zrealizował także kilka inwestycji. W 2022 roku zakończono termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 145. Rozpoczęto realizację zadania obejmującego termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 70 (zakończenie prac planowane jest na lipiec 2023 r).

W ramach Budżetu Obywatelskiego MZBM wykonał 7 zadań, w tym budowa dwóch wiat śmietnikowych (ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c), placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18, zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda, obejmujące wykonanie dróg wjazdowych i nasadzenia zieleni oraz przy ul. Wyszyńskiego 22-28 (wykonanie wiaty śmietnikowej, oświetlenia i małej architektury), budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A, nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24, remont boiska przy ul. Szkolnej 94.

Zakończono realizowane od 2019 roku zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, chodniki, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, wiaty śmietnikowe, plac zabaw z elementami małej architektury oraz powierzchnią bezpieczną, a także zagospodarowanie zieleni. MZBM zakończył w 2022 r zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Cichą, Czarnieckiego, Bielską i Cienistą, a także terenu przy ul. Bukowej 18-20 oraz zakończono II etap przebudowy podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13, podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29.

MZBM dokonał nasadzenia 6.257 szt. drzew i krzewów, wykonano zieloną zabudowę trzech miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz zagospodarowano tereny 14 podwórek.

Rośnie zadłużenie najemców

Nadal problemem pozostaje zadłużenie osób mieszkających w zasobach administrowanych przez MZBM oraz windykacja, głównie z uwagi na to, iż dotyczy to mieszkańców o najniższych dochodach. Mimo dość dobrze opracowanego i rozpowszechnionego trybu postępowania z dłużnikami tj. wezwań na rozmowę, rozłożeń na raty, upomnień i wezwań do zapłaty, a w konsekwencji nakazów zapłaty oraz egzekucji komorniczych, zadłużenie najemców i byłych najemców z roku na rok rośnie. Rośnie również liczba zasądzonych wyroków eksmisyjnych. W ub. roku eksmisje orzeczono względem 83 byłych najemców z czego 8 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie do lokalu z najmem socjalnym z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami. Zaległości osób z wyrokami eksmisyjnymi wynoszą 1,4 mln zł. Do kancelarii prawniczej skierowano 214 spraw, z czego 178 to sprawy o zapłatę, a 36 to sprawy o eksmisję. Zapadło 1.666 sądowych nakazów zapłaty na ogólną kwotę (zaległość główna, odsetki oraz koszty sądowe) 13,2 mln zł. Dotyczy to 722 komunalnych lokali mieszkalnych. Od 2012 roku w Tychach istnieje możliwość odpracowania zaległości. Do grudnia 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 202 dłużników. Niestety, zainteresowanie tą formą spłaty długów znacznie zmalało. W 2022 roku z takiej formy pomocy skorzystał jedynie 1 dłużnik odpracowując zadłużenie na poziomie 144,16 zł.

Leszek Sobieraj

5 KOMENTARZE

 1. Nie polecam nikomu zakupić mieszkanie lub inne w MZBM – jedno wielkie nie porozumienie, mam porównanie do Oscardu i w nim jest o wiele lepiej.

  • Mam odmienne zdanie mając mieszkania w obu wymienionych… ale to może wynikać z tego, że tak naprawdę to jedno to spółdzielnia (gdzie ma się tylko własnościowe prawo do lokalu i żaden wpływ na decyzje spółdzielni), a drugie to wspólnota gdzie jest pełna własność (tu ma się realny wpływ na wszystko).
   Dodatkowo spółdzielnia jest po prostu…. DROGA (realnie jakieś 36% różnicy w przeliczeniu na mkw).

 2. Ludzie w spółdzielni mają wpływ, a ludzie w MZBM mają wszystko w d…..

 3. Ludziom ze wspólnot MZBM żal np. zapłacić 2-3 zł więcej za metr żeby ocieplić blok.

 4. Na Browarowej macie socjalne to od razu tych niepłacących na socjal. Jak możecie dopuścic do tego, żeby narosła taka wysokość zadlużenia? Czynsz wynosi powiedzmy 700 czy 800zł to już przy kwocie 5 tys zadlużenia taka osoba powinna być pod ścianę stawiana i albo stać ją na płacenie albo na socjal od razu. A tu dlugi po 100 tys. Kto to widział dopuścić do takiej sytuacji, żeby lokator mieszkał za darmo a ludzie czekają w kolejkach za mieszkaniami i stać ich na czynsz.
  Nie macie socjali to zaadoptować jakieś baraki itp jakie np są w Mikołowie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.