Problemy z prądem. Czy bez modernizacji linii energetycznych grozi nam blackout?

1
1232
Brak prądu - czytanie z latarką

Życie bez energii elektrycznej mogłoby okazać się trudne. Prąd jest nam niezbędny do korzystania ze światła, oglądania telewizji, użytkowania komputerów, smartfonów, ale nie tylko. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że energia elektryczna po prostu jest, ale prąd nie bierze się przecież znikąd! Dlaczego akurat teraz zaczęło go brakować i co zrobić, aby nie doszło do blackoutu?

Czym jest blackout?

Blackout to nagłe i długotrwałe odcięcie prądu, wynikające z braków energii, awarii lub przesilenia sieci. Termin “blackout” wziął się z języka angielskiego i oznacza “zaciemnienie”. Słowo nawiązuje zapewne do skutków braku prądu takich jak m. in. wygaśnięcie oświetlenia.

Dlaczego zaczyna brakować prądu?

Powodów dla których występują coraz większe braki energii zapewne jest wiele. Do kilku z nich z pewnością możemy zaliczyć wzrost liczby ludności, zwiększone tempo rozwoju gospodarczego kraju czy rozwijający się wciąż postęp technologiczny.

Winą obarczyć można również powszechny proces automatyzacji i elektryfikacji, który z jednej strony wpłynął na polepszenie niektórych aspektów naszego życia, z drugiej zaś wymusił zwiększone zapotrzebowanie na zużycie energii elektrycznej. Warto również zauważyć, że nowoczesne urządzenia pobierają coraz więcej prądu. A nie zapominajmy, że używamy ich dziś coraz częściej.

Za duże wykorzystanie energii odpowiadają także takie czynniki jak zmiana metod ogrzewania na elektryczne czy zastępowanie paliw samochodowych energią elektryczną. Spory udział w zużyciu prądu ma również zmiana charakteru gospodarstw rolnych. Wiele z nich, wraz z postępem technologicznym, zaczęło korzystać z wysokoenergetycznych maszyn i urządzeń.

Wyładowany telefon

Upalne lato a problemy z energią

Każdego roku zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. Najbardziej zwiększa się ono jednak w trakcie upałów. Przyczyną może być między innymi upowszechnienie się w przestrzeni publicznej klimatyzatorów. Problem stanowią szczególnie te największe, pracujące w ogromnych biurowcach i halach widowiskowych. Warto zauważyć, że klimatyzacja coraz częściej montowana jest również w prywatnych domach. Dane Polskich Sieci Energetycznych wyraźnie wskazują jednak na to, że największe zużycie prądu notowane jest właśnie w dni pracujące. Dotyczy ono zatem głównie dużych biurowców.

Upały to jednak również pojawiające się problemy z brakiem wody. Te z kolei mogą spowodować to, że elektrownie przestaną pracować. Dlaczego? Upał przyczynia się do zwiększonej awaryjności bloków węglowych i ogranicza dostęp do wody niezbędnej do ich chłodzenia. Produkcję energii utrudnia również brak odpowiedniej ilości paliwa. Na polskim rynku jest nim głównie węgiel kamienny i węgiel brunatny. W mniejszym stopniu ropa naftowa i gaz ziemny.

Jaką rolę odgrywa krajowy system elektroenergetyczny?

Magazynowanie energii elektrycznej nie jest możliwe, stąd ilość wytwarzanej w elektrowniach energii musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. Tu właśnie zaczyna się rola systemu energetycznego, który odpowiada za bieżącą zmianę kierunku oraz odpowiednie rozłożenie ilości energii. Dysponowanie energią możliwe jest dzięki połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Za połączenia odpowiada z kolei sieć linii elektroenergetycznych pracujących na różnych poziomach napięć. Tylko dobrze rozbudowana sieć, posiadająca nowoczesne linie energetyczne może zapewnić bezproblemowe dostarczanie energii do odbiorców.

Linia energetyczna wysokiego napięcia

Stare linie energetyczne a problemy z prądem

Warto zwrócić uwagę na to, że linie przesyłowe w Polsce są w fatalnym stanie. Eksperci twierdzą, że niektórym zostało już niewiele lat użytkowania. Problemy z dostawami prądu zdarzają się niestety coraz częściej. – Modernizacja linii energetycznych to konieczność. Stara infrastruktura przynosi ogromne straty energii za które użytkownicy cały czas płacą. Zużycie prądu z roku na rok też jest coraz większe. – Warto zatem zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski i naszą niezależność od sąsiadów w tym zakresie – mówi specjalista z firmy Unihut.

Brak remontów sieci energetycznych to również problem na drodze do rozwijania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Instalacje fotowoltaiczne pozwalające na bardziej ekologiczne podejście do mediów cały czas są spowalniane przez przestarzałą infrastrukturę linii wysokiego i średniego napięcia.

Przestarzała infrastruktura sieci energetycznych wpływa również na zahamowanie rozwoju branży samochodów elektrycznych. Planowano, że do 2025 roku na polskich drogach pojawi się aż milion “ekologicznych samochodów”. Z powodów technicznych lub lokalizacyjnych prawdopodobnie będzie to jednak niemożliwe. Całkowite zastąpienie samochodów spalinowych elektrycznymi z pewnością nie będzie możliwe w ciągu najbliższych lat, jednak wzrost emisji spalin sugeruje, że problem jest dosyć poważny i powinniśmy się nim jak najszybciej zająć.

Burza z piorunami w mieście

Burze i nawałnice. Kolejne zagrożenie dla sieci energetycznych

Stan starych sieci energetycznych pogarszają również czynniki pogodowe. Przechodzące przez nasz kraj nawałnice znów przypomniały o potrzebie remontu i modernizacji linii energetycznych. Niektóre z nich modernizowano aż 40 lat temu.

Zapotrzebowanie na prąd jest coraz większe. Nie ma na co czekać. Potrzebne jest przeprowadzenie pilnych remontów, konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wymiana przestarzałych słupów – dodaje specjalista ds. remontów linii elektroenergetycznych firmy Unihut.

Z każdym rokiem rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci. Przed polskim systemem przesyłowym stają więc nowe wyzwania. Szczególnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, stanu technicznego oraz niezawodnego działania linii, zmniejszenia ryzyka wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej oraz stworzenia korzystnych warunków do uruchomienia nowych podłączeń. Specjaliści twierdzą, że choć całkowity blackout na razie nam nie grozi, warto podjąć ten temat jak najwcześniej.Nie zapominajmy, że poprawa sytuacji energetycznej to również wzrost atrakcyjności miast i gmin przygotowujących się pod pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych. Bezpieczeństwo energetyczne ma więc spore powiązania z dynamicznym rozwojem naszego kraju.

1 KOMENTARZ

  1. Do tego nowoprojektowane budynki mają fotowoltaike i pompy ciepła, tylko fotowoltaika produkuje prąd latem w środku dnia a ludzie potrzebują prąd wieczorem i rankiem, no i zimą do pompy ciepła. Kompletnie bez sensu.

Comments are closed.