Przebudowa DK-44: od 9.01 zmiana organizacji ruchu

0
24

W najbliższy wtorek, 9 stycznia, zostanie wprowadzona pierwsza istotna zmiana organizacji ruchu na DK-44 – całkowicie zamknięty zostanie ponad kilometrowy odcinek ul. Turyńskiej. W grudniu, na ul. Turyńskiej, w rejonie przejścia dla pieszych przy halach fabryki FCA, zakończyła się budowa tymczasowego ronda, które od 9.01 będzie wykorzystywane, jako objazd.
– Przekierowywanie ruchu planowane jest w godzinach od 9 do 11 – wyjaśnia Agnieszka Kijas z Miejskiego Zarządu ulic i Mostów. – Zamknięty zostanie odcinek ul. Turyńskiej pomiędzy budowanym rondem, a skrzyżowaniem DK-44 z ul. Kościelną i Główną. Obie te ulice – Kościelna i Główna – a także ulica Mysłowicka również mają być wyłączone z ruchu z tym, że jedynie od strony DK-44. Kierowcy jadący w stronę Oświęcimia będą poruszać się ul. Oświęcimską aż do wysokości istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic Serdecznej i Oświęcimskiej, gdzie skręcą w wewnętrzną drogę prowadzącą do fabryki FCA. Tak dostaną się na tymczasowe rondo i powrócą na trasę DK-44. Objazd dla kierowców jadących w stronę Mikołowa odbywać się będzie dokładnie tym samym torem z tym,że w przeciwnym kierunku (tymczasowe rondo, wewnętrzna droga do fabryki FCA, rondo Serdeczna-Oświęcimska, ul. Oświęcimska).
Ta ważna zmiana organizacji ruchu ma obowiązywać nawet dłużej niż rok, bowiem w tym czasie prowadzona będzie budowa nowego bezkolizyjnego węzła. Dodatkowo sugerowane są trasy alternatywne. Do Oświęcimia można dojechać DK-1 i dalej S-1 w kierunku Dąbrowy Górniczej i skręcając na pierwszym węźle w prawo do Lędzin i Bierunia, a w kierunku Tychów poprzez istniejące rondo w stronę ul. Serdecznej i dalej przez tereny przemysłowe i ul. Towarową do DK-1 lub centrum.
Przypomnijmy, iz nowy węzeł docelowo połączy DK-44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną, a także rozdzieli ruch lokalny od tranzytowego. Zapewni on sprawne połączenie z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w Podstrefie Tyskiej KSSE oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowice i Wygorzele, a także Gminą Bieruń, oddzielając ruch tranzytowy (który zostanie poprowadzony górą obiektu), od ruchu lokalnego – ten odbywać się będzie dołem, po dwóch dużych rondach. W ramach inwestycji częściowej przebudowie ulegną także ulice: Główna, Oświęcimska, Kościelna, Mysłowicka, Miła, Pogodna, Długa. W ramach modernizacji tyskiego fragmentu DK-44 wymieniona zostanie nawierzchnia drogi na przeszło 2,5-kilometrowym odcinku. Jego początek znajduje się bezpośrednio za węzłem DK-44 z DK-1 w Urbanowicach, a koniec – na wysokości ul. Turyńskiej w rejonie fabryki FCA. Oprócz wymiany nawierzchni, po obu stronach drogi powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową od strony południowej. Zaprojektowano także dwa przejścia podziemne: jedno w rejonie ul. Kościelnej, drugie przy ulicy Długiej. Inwestycja ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko i mieszkańców, bowiem wzdłuż części modernizowanego odcinka – w obszarze węzła, staną ekrany akustyczne.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie wynosi 85 proc., a koszty całej inwestycji to 132 mln. zł. Same roboty budowlane, które wykonuje Eurovia Polska S.A. to około 100 mln. zł. Planowo inwestycja ma być gotowa do końca 2019 roku.