Nowe zasady korzystania z parkingów

0
63

Za kilka dni zmienią się zasady parkowania w mieście. Na większości stref opłaty za postój będzie można uiszczać w nowych parkomatach, a nie u inkasentów, jak to miało miejsce do tej pory. To kolejny element wdrażania Śląskiej Karta Usług Publicznych (w skrócie ŚKUP) – wspólnego projektu 21 gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP.
W mieście stanęło w sumie 19 parkomatów. Od poniedziałku ( 2.11) kierowcy, którzy zaparkują swój samochód w strefie płatnego parkowania, właśnie w nich będą regulować opłaty.
– Tylko w dwóch strefach (przy ul. Cyganerii i przy ul. Bałuckiego) opłaty nadal pobierają inkasenci. W razie nieobecności inkasenta, opłatę parkingową należy uiścić w najbliższym parkomacie – mówi Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
Procedura dokonywania opłat w parkomatach ŚKUP jest bardzo prosta. – Użytkownik dokonuje wyboru czasu parkowania, następnie wskazuje z jakiej formy płatności będzie korzystał (gotówką lub kartą ŚKUP) i wpisuje numer rejestracyjny zaparkowanego pojazdu. Po zatwierdzeniu numeru rejestracyjnego kierowca dokonuje płatności, a w przypadku nadpłaty parkomat wyda resztę oraz wydrukuje bilet parkingowy- dodaje dyrektor Łyko.
Bilet należy umieścić wewnątrz pojazdu, za przednią szybą, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz. Co ważne płatności można dokonać gotówką, ale tylko monetami o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł i za pomocą karty ŚKUP.
Parkując w tyskich strefach płatnego parkowania (jest ich w mieście osiem) za pierwsze pół godziny postoju kierowcy zapłacą złotówkę. To nowość, do tej pory trzeba było zapłacić od razu za godzinę nawet jeśli po 20 minutach kierowca odjechał. Wysokość pozostałych opłat nie zmieni się: jedna godzina postoju – 2 zł, dwie– 2,40, trzy– 2,80, a za każdą następną – 2 zł.
Co ważne, jeżeli kierujący pojazdem nie dokona opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 25 zł w ciągu 7 dni (licząc od dnia nieuiszczenia opłaty). Po tym terminie opłata dodatkowa wzrasta do 50 zł. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, lub w siedzibie MZUiM.
Karty ŚKUP wydawane są w Punktach Obsługi Klienta. W Tychach uruchomiono dwa takie punkty – przy ul. Konfederatów Barskich 19 oraz ul. Dąbrowskiego 87. Dodatkowo kartę ŚKUP można doładować w infokioskach, na wybranych przystankach komunikacji miejskiej:
·Dworzec PKP – budynek dworca
·Plac Baczyńskiego – ul. Bocheńskiego
·Skałka – kierunek Centrum, ul. Piłsudskiego
·Roweckiego – kierunek dworzec PKP
·Tęcza Niepodległości
·Niepodległości przy Urzędzie Miasta
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania karty ŚKUP dostępne są na stronie: portal.kartaskup.pl.
Osoby mieszkające w budynkach przyległych do strefy płatnego parkowania mogą złożyć wniosek o wydanie karty mieszkańca.
– Wydawanie karty mieszkańca i karty pojazdu elektrycznego odbywa się na wniosek, który należy złożyć w MZUiM wraz z kserokopią dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowanie pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem)- wyjaśnia Wojciech Łyko.
Karta uprawnia do nieograniczonego postoju na wyznaczonych miejscach w ramach danej strefy na korzystnych zasadach. Dotychczas mieszkańcom zameldowanym pod tym samym adresem wydawano tylko jedna kartę mieszkańca. Teraz to się zmieniło – na jeden adres przysługują dwie takie karty.
Karta mieszkańca dla pierwszego pojazdu obowiązująca przez miesiąc kosztuje 15 zł, kwartalna 40zł, półroczna 75zł, a roczna 140zł. W wypadku drugiego samochodu abonament miesięczny wynosi 20zł, kwartalny 50zł, półroczny 80zł, a roczny 150zł.
Co ważne, posiadacz karty mieszkańca parkujący poza obszarem wskazanym na karcie zobowiązany jest do wnoszenia opłat za postój na zasadach ogólnych. W dalszym ciągu zwolnieni z opłat za postój są mieszkańcy Tychów, którzy korzystają z pojazdów posiadających elektryczny układ napędowy lub tych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km. Warunkiem jest posiadanie karty pojazdu elektrycznego.
Fot. mat. pras.