Ogłoszenia Drobne

Jak zamówić ogłoszenie?
1. Aby zamówić ogłoszenie drobne w tygodniku Twoje Tychy, należy wypełnić formularz – trzeba podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz numer NIP potrzebne do wystawienia faktury.
2. W formularzu wpisujemy treść ogłoszenia. Dodatkowo, możemy zdecydować się na kolorową ramkę lub tło. Musimy też podać ilość emisji – czyli liczbę wydań, w których ogłoszenie ma się ukazać. Wpisujemy datę rozpoczęcia publikacji ogłoszenia - jeśli ogłoszenia mają być rozłożone w czasie i nie mają następować po sobie, należy wybrane daty oddzielić przecinkiem. Pamiętajmy, że zgłoszenie musi zostać wysłane najpóźniej do niedzieli poprzedzającej wydanie gazety (w każdy wtorek), do godz. 24.00.
3. W zależności od ilości emisji, oferujemy rabaty. Dodatkowo, ogłoszenia, których treść dotyczy poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, są objęte 50-procentowym rabatem (nie łączy się on z tym przyznawanym za ilość emisji).
4. Dokładny regulamin dostępny jest tutaj. Po jego przeczytaniu i zaakceptowaniu, należy zaznaczyć na formularzu, że zgadzamy się na warunki emisji i kliknąć „dalej”.
5. Kolejne pole formularza daje możliwość edycji wpisanych już danych („popraw dane”), a także wyboru koloru ramki lub tła. Na dole pojawia się także informacja na temat ceny naszego ogłoszenia. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wybieramy opcję „wyślij ogłoszenie”.
6. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość, zawierająca wprowadzone przez nas dane, treść ogłoszenia i informacje dotyczące płatności (odbywa się na podstawie faktury VAT, którą klient otrzyma pocztą). Na zapłatę mamy 7 dni.
 
Imię, nazwisko / Nazwa firmy*
Adres zamieszkania / Firmy*
Numer NIP
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*
Tresc ogłoszenia*
Dodatkowe opcje:
 
Jestem osobą poszukującą pracy.*
 
Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą (Faktura VAT).
 Poszukuję zagubiony bilet wolnej jazdy.
Ilość emisji:
Data emisji (dd/mm/rrrr)*

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Śródmieście” sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), przy al. Marszałka Piłsudskiego 12, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO), w następujących celach (należy zaznaczyć „X” w okienku tego celu, na który wyraża się zgodę):

* Akceptuję warunki emisji
* prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy
w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu środków telekomunikacyjnych
* Oświadczam, że zapoznałem się ze stosowną klauzulą informacyjną, zgodną z art. 13 Rozporządzenia RODO.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

  
Regulamin zamieszczania ogłoszeń w tygodniku TwojeTychy
Instrukcja zamieszczania ogłoszeń
Kaluzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych