Ogłoszenia Drobne

Jak zamówić ogłoszenie?
1. Aby zamówić ogłoszenie drobne w tygodniku Twoje Tychy, należy wypełnić formularz – trzeba podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz numer NIP lub PESEL potrzebne do wystawienia faktury.
2. W formularzu wpisujemy treść ogłoszenia. Dodatkowo, możemy zdecydować się na kolorową ramkę lub tło. Musimy też podać ilość emisji – czyli liczbę wydań, w których ogłoszenie ma się ukazać. Wpisujemy datę rozpoczęcia publikacji ogłoszenia - jeśli ogłoszenia mają być rozłożone w czasie i nie mają następować po sobie, należy wybrane daty oddzielić przecinkiem. Pamiętajmy, że zgłoszenie musi zostać wysłane najpóźniej do niedzieli poprzedzającej wydanie gazety (w każdy wtorek), do godz. 24.00.
3. W zależności od ilości emisji, oferujemy rabaty. Dodatkowo, ogłoszenia, których treść dotyczy poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, są objęte 50-procentowym rabatem (nie łączy się on z tym przyznawanym za ilość emisji).
4. Dokładny regulamin dostępny jest tutaj. Po jego przeczytaniu i zaakceptowaniu, należy zaznaczyć na formularzu, że zgadzamy się na warunki emisji i kliknąć „dalej”.
5. Kolejne pole formularza daje możliwość edycji wpisanych już danych („popraw dane”), a także wyboru koloru ramki lub tła. Na dole pojawia się także informacja na temat ceny naszego ogłoszenia. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wybieramy opcję „wyślij ogłoszenie”.
6. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość, zawierająca wprowadzone przez nas dane, treść ogłoszenia i informacje dotyczące płatności (odbywa się na podstawie faktury VAT, którą klient otrzyma pocztą). Na zapłatę mamy 7 dni.
 
Imię, nazwisko / Nazwa firmy*
Adres zamieszkania / Firmy*
Numer NIP / PESEL*
Telefon kontaktowy*
Adres e-mail*
Tresc ogłoszenia*
Dodatkowe opcje:
 
Jestem osobą poszukującą pracy.*
 
Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą (Faktura VAT).
 Poszukuję zagubiony bilet wolnej jazdy.
Ilość emisji:
Data emisji (dd/mm/rrrr)*
 
Akceptuję warunki emisji.*
   
Regulamin zamieszczania ogłoszeń w tygodniku TwojeTychy*
Instrukcja zamieszczania ogłoszeń