Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury

 ul. Bohaterów Warszawy 26

 43-100 Tychy

 e-mail: mck@kultura.tychy.pl

 telefon: +48 32 327 02 90

 faks: +48 32 327 02 91

 www.kultura.tychy.pl

 MCK w Tychach prowadzi działalność zakresie upowszechniania kultury i sztuki. Wizytówką instytucji MCK są największe imprezy plenerowe i festiwale w mieście, koncerty, wystawy. Ponadto tyskie MCK prowadzi stałe zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań.