Miasto Ruszyła kampania „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”

Opublikowano 24 stycznia, 2018 | przez Leszek Sobieraj

0

Ruszyła kampania „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”

W związku z rosnącą  liczbą prób samobójczych i samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach, Miejskie Centrum Oświaty przy wsparciu Urzędu Miasta rozpoczęły kampanię miejską  „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”. Realizowana będzie we wszystkich tyskich szkołach.

REKLAMA

Początkiem kampanii była zorganizowana w środę, 24.01 konferencja, na którą zaproszono dyrektorów wszystkich szkół oraz szkolnych psychologów i pedagogów.

- Pytanie „Dlaczego?” w nazwie kampanii ma wymiar dramatyczny – powiedziała Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów. – Koncentruje się wokół trudnej tematyki samookaleczeń, myśli samobójczych i prób samobójczych. Jak dowodzą dane, takich przypadków notujemy coraz więcej, a bardzo wiele z tych zachowań wiąże się z uczuciem osamotnienia, niezrozumienia, izolacji. Dotyczy to nie tylko młodzieży, ale także osób dorosłych. Nie jest sprawą przypadku, że w Wielkiej Brytanii ustanowiono niedawno urząd ministra ds. samotności. W swej kampanii skupiamy się jednak na dzieciach i młodzieży. Wiem, że państwo macie te sprawy ciągle na uwadze, ale to dzisiejsze spotkanie i kampania ma dostarczyć wszystkim większej wiedzy i wskazać narzędzia, które są najskuteczniejsze.

Na tematy celów kampanii mówiła Izabela Rodak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

- Celem kampanii jest nie tylko informacja, ale także uwrażliwienie nauczycieli, rodziców i uczniów na problem samookaleczeń i samobójstw, dostarczyć wiedzy, jak zapobiegać tym dramatycznym decyzjom i pokazać rolę rozmowy, wysłuchania, przyjęcia trudnych uczuć dziecka. Ważna sprawą jest też zwrócenie uwagi młodzieży na poszukiwanie pomocy. Działa kilka telefonów, prowadzonych przez różne organizacje, gdzie zarówno dzieci i młodzież, jak i rodzice mogą uzyskać pomoc. W ramach kampanii szkoły otrzymają prezentacje dla nauczycieli, rodziców, kilka scenariuszy na lekcję wychowawczą, skalę ocen samopoczucia i procedurę interwencji kryzysowej w szkole. Będą także ulotki dla rodziców, nauczycieli i uczniów oraz wiele innych przedsięwzięć.

Kampania potrwa do połowy czerwca. Przez najbliższy miesiąc o problemie samookaleczeń i samobójstw będzie mowa na spotkaniach rad pedagogicznych, zaprezentowane zostaną materiały, nauczyciele i pedagodzy będą dyskutowali o działaniach, jakie szkoły podejmą we własnym zakresie. Do końca marca, począwszy od klas IV szkoły podstawowej, przeprowadzone zostaną w każdej klasie po 2 lekcje wychowawcze, z możliwością wykonania wśród uczniów anonimowych badań skalą oceny samopoczucia. Kolejnym etapem będą spotkania z rodzicami w klasach. Organizatorzy kampanii ogłosili także konkurs dla szkół na działania w ramach kampanii, w którym każda placówka będzie mogła przedstawić swoje pomysły. Nagradzane będą przygotowane przez uczniów scrapbooki – kolorowe albumy ze zdjęciami i rysunkami, utrwalające podjęte działania. Konkurs zakończy się 31 maja, natomiast kampania – 17 czerwca, podczas Dnia Zdrowia. Dwa dni później organizatorzy dokonają podsumowania kampanii.

Dodatkowo na stronach internetowych szkół, Poradni PP i MCO powstaną zakładki z informacjami, gdzie można szukać pomocy, będą organizowane również dyżury pedagogów szkolnych i pracowników Poradni.

Podczas konferencji Ewa Kustwan-Mróz z ROME „Metis” mówiła o pierwszej pomocy w przypadku samookaleczeń, myśli samobójczych i prób samobójczych. Praktyczne wskazówki, jak zdiagnozować problem, jak rozmawiać z uczniami, rodzicami, jakie podjąć działania, mogą okazać się bardzo cenne. O procedurach reagowania kryzysowego w szkole mówiła z kolei Danuta Wójcik z SP 36. Były także wystąpienia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące przygotowanych materiałów dla szkół.

 

Gdzie szukać pomocy?

Od drugiego półrocza w każdy poniedziałek (17 poniedziałków) w godz. 14.30 – 16.30, dyżurować będą w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pedagodzy szkolni i pracownicy PPP.

Działa kilka bezpłatnych i anonimowych numerów telefonów:

116-111 – kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godz. 12-22 (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

800-121-212 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jest to także telefon interwencyjny. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 -20.

800-702-222 – Linia Wsparcia, całodobowa dla wszystkich (Fundacja Itaka)

800-100-100 – telefon dla dzieci i rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 12-15 oraz pomoc online: pomoc@800100100.pl

Podziel się informacją!Back to Top ↑