Sport Plebiscyt: Wybieramy sportowców roku

Opublikowano 10 grudnia, 2013 | przez administrator

0

Plebiscyt: Wybieramy sportowców roku

Po raz piąty zapraszamy do udziału w Plebiscycie „Tyskie Laury Sportowe”, w którym czytelnicy, internauci i wszyscy kibice wybierają najpopularniejszych tyskich sportowców. Organizatorem plebiscytu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod patronatem tygodnika „Twoje Tychy”.
Plebiscytowa zabawa rozpoczyna się 10 grudnia i potrwa do 31 stycznia 2014 r. Jak co roku, wybieramy pięciu sportowców w kategorii „senior” i pięciu w kategorii „młodzieżowiec”. Warto jednak dodać, iż seniorzy to sportowcy, którzy w 2013 roku osiągnęli wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast młodzieżowcy – w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. I przypominamy – jeden uczestnik plebiscytu może wypełnić i przysłać tylko jedno zgłoszenie.
Jak głosować? Należy wypełnić kupon, który będzie publikowany na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, od 10.12.2013 r. do 28.01.2014 r. i dostarczyć go (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2013”, w terminie do 31.01.2014 r. Można również wypełnić i odesłać zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na naszej stronie.
Każde zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska sportowców, na których Uczestnik Plebiscytu chce oddać swój głos – po pięciu w każdej z dwóch kategorii: „Senior” i „Młodzieżowiec”, imię i nazwisko Uczestnika Plebiscytu, dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl (część II niniejszego Regulaminu, pkt. 1c) – obligatoryjnie adres e-mail.
Wypełnienie i odesłanie zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, umieszczonym na stronie www.tychy.pl, musi zostać poprzedzone założeniem konta użytkownika portalu.
Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenie tzn. spełniające wszystkie warunki wymienione w powyższych punktach (część II Regulaminu, pkt. 2) będą uważane za ważne. Ważne zgłoszenie punktuje wybranych sportowców oraz bierze udział w losowaniu nagród.
Na najpopularniejszych sportowców czekają tradycyjnie statuetki „Laurów”, zaprojektowane i wykonane przez znanych tyskich artystów Wojciecha Łukę i Tomasza Wenklara. A wśród wszystkich, którzy nadeślą swoje propozycje – rozlosujemy nagrody.
Dla ułatwienia wyboru, publikujemy listę kandydatów, która absolutnie nie jest zamknięta – na zgłoszeniu każdy może wpisać swoich faworytów.

REKLAMA

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

Poniżej najważniejsze informacje:
Kandydaci seniorzy
Kandydaci młodzieżowcy
Regulamin Plebiscytu

Podziel się informacją!

Tags:Back to Top ↑