Zagospodarowanie przestrzenne – można składać wnioski

1
122
fot. Piotr Podsiadły

Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaśkowickiej w Tychach. Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku. Do tego samego dnia można zgłaszać wnioski w sprawie obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Bpa. Burschego, Damrota i Asnyka.

Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r., z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem czy interesariusz jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości, na piśmie w postaci:

  • papierowej, złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej, za pomocą:
    – elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
    – poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl .

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Formularz wniosku oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.

 

1 KOMENTARZ

  1. W Tychach to jest super. To sami mieszkańcy decydują, co jak ma wyglądać. W innych miastach to urzędasy o tym decydują, a u nas władza liczy się przede wszystkim z głosem tyszan. .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj