Sprzedaż mieszkania w Tychach – o czym muszą pamiętać kupujący i sprzedający?

0
106
Odbiór klucz do mieszkania

Sprzedaż mieszkania to często jedna z najważniejszych transakcji, jakie zawiera się w swoim życiu. Aby przebiegła ona sprawnie i bez problemów, zarówno sprzedający, jak i kupujący pamiętać powinni o kilku ważnych sprawach.

Tychy są miastem, w którym zdecydowanie warto zamieszkać. Szybki rozwój gospodarczy, wiele nowych inwestycji oraz świetne skomunikowanie z pozostałymi miastami Aglomeracji Śląskiej przyciągają coraz to nowych mieszkańców. Do tego dochodzą liczne mieszkania na sprzedaż w Tychach, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Sprawdźmy, o czym sprzedający i kupujący lokal mieszkalny w tymże mieście – oraz wszędzie indziej – powinni pamiętać, aby transakcja przebiegła w sposób bezstresowy i bezproblemowy.

Sprzedaż mieszkania – co trzeba zrobić?

Mamy mieszkanie w Tychach i chcemy je sprzedać, czy to dlatego, że w tym właśnie celu je nabyliśmy, czy to z powodu przeprowadzki? Czekają nas określone formalności, które warto poznać, zanim jeszcze wystawimy ogłoszenie.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest sprawdzenie stanu prawnego lokalu, a także przygotowanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy. W przypadku sprzedaży mieszkania własnościowego, trzeba posiadać:

  • akt własności nieruchomości w formie: umowy kupna mieszkania zawartej u notariusza, umowy darowizny lub nabycia mieszkania jako spadek (prawomocne orzeczenie sądu);
  • odpis z księgi wieczystej;
  • zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich lokatorów (jeśli tacy byli) lub oświadczenie zawierające termin ich wymeldowania;
  • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz wobec wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni;
  • w przypadku, gdy lokal ma obciążoną hipotekę – oświadczenie wierzyciela hipotecznego o wysokości zadłużenia, warunkach zwolnienia z hipoteki lub zgodzie na wykreślenie z niej.
  • w przypadku posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania – zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię.

Kiedy mamy już zgromadzone wszystkie niezbędne dokumenty, a na ogłoszenie sprzedaży naszego tyskiego mieszkania odpowiedzieli chętni, przychodzi kolej na dalsze formalności:

  1. Zawarcie przedwstępnej umowy kupna mieszkania – wymagane, jeśli dochodzi do rezerwacji lokalu przez wpłatę zadatku.
  2. Podpisanie umowy sprzedaży lokalu w obecności notariusza. Zagwarantuje to prawidłowość zapisów w dokumentacji, zawierającej przede wszystkim: dane obu stron, opis mieszkania i jego cena, sposób i termin płatności strony kupującej oraz klauzula o poddaniu się nabywcy egzekucji w sytuacji niedotrzymania warunków zapłaty.
  3. Dokonanie płatności.
  4. Przekazanie mieszkania nowemu właścicielowi.

Sprzedaż mieszkania - co trzeba zrobić?

O czym powinien pamiętać kupujący mieszkanie?

Poszukujemy mieszkania w Tychach? Podobnie jak w każdym innym mieście, trzeba zawrócić uwagę nie tylko na cenę lokalu, którym jesteśmy zainteresowani. Bardzo ważny jest jego stan techniczny (warto wykonać przed zakupem przegląd wszystkich instalacji), a także stan całego budynku i panujące w nim warunki (dach, kanalizacja, itd.). Koniecznie trzeba zweryfikować stan prawny oraz finansowy mieszkania (na właścicielu spoczywa obowiązek zgromadzenia wszystkich dokumentów), dowiedzieć się, jak wgląda sprawa podatków czy użytkowania wieczystego i innych opłat. W przypadku kupna lokalu z rynku pierwotnego, deweloper musi dostarczyć nam prospekt deweloperski, czyli dokument zawierający szczegóły inwestycji.

Z kolei po udanej poinformować trzeba spółdzielnię bądź wspólnotę mieszkaniową o zmianie właściciela lokalu. Wprawdzie leży to w dobrym tonie sprzedającego, lecz jest obowiązkowym działaniem nabywcy. Nowy właściciel musi też zmienić dane u dostawców mediów. O sprzedaży powinien również zostać powiadomiony Urząd Skarbowy w Tychach, a także urząd miasta.