Rusza rekrutacja do przedszkoli oraz szkół na rok szkolny 2024/2025

0
223
fot. UM Tychy

12 lutego 2024 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy. 13 lutego 2024 roku w Tychach rusza rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, w tym Sportowej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st na rok szkolny 2024/2025.

PRZEDSZKOLA

O przyjęcie do publicznych placówek można ubiegać się w przypadku dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Tychy.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl/ lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej.

We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi załącznikami trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru – wymienionej we wniosku na pierwszej pozycji – w terminie od dnia 12 lutego do 26 lutego 2024 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE

13 lutego 2024 roku w Tychach rusza rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, w tym Sportowej Szkoły Podstawowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-st na rok szkolny 2024/2025.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 roku zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Aby zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na tyskim portalu oświatowym w zakładce REKRUTACJE, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Obowiązuje tzw. rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.

Informacje o obwodach szkolnych można znaleźć na tyskim portalu oświatowym pod adresem https://oswiata.tychy.pl/

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły poza obwodowej, w sytuacji gdy uczęszcza tam rodzeństwo kandydata bądź w przypadku zapisywania dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic lub opiekun prawny dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, powinien zgłosić się bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkół podstawowych można składać od 13 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku.

UM Tychy informuje, że od dnia 19 lutego 2024 roku rusza nabór do oddziałów dwujęzycznych w klasach VII.

Szczegółowe informacje o rekrutacjach dostępne są na stronie https://oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html


źródło: UM Tychy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj