Finansowa ochrona – jak polisa może pomóc chronić przyszłość twoich bliskich?

0
74
Rodzinna polisa na życie

Założenie rodziny to ogromna odpowiedzialność. Należysz do grupy, która martwi się o przyszłość najbliższych, gdy Ciebie zabraknie na tym świecie? Najwyższy czas zainteresować się polisą na życie. To swoisty parasol ochronny, który co prawda nie powstrzyma żalu, ale pomoże Twojej rodzinie nie martwić się o finanse i zachować dotychczasowy standard życia. Sprawdź, jak to działa!

Polisa na życie a bezpieczeństwo Twoich bliskich – podstawowe informacje

Polisa na życie jest niedocenianym przez wielu produktem ubezpieczeniowym. Wiele osób twierdzi, że opłacanie comiesięcznych składek z tego tytułu to zbędny wydatek, ale takie myślenie to błąd! Polisa na życie może być bardziej przydatna niż myślisz. W zależności od zakresu może bowiem zapewniać wypłatę świadczenia w określonej wysokości w okolicznościach takich jak:

  • śmierć ubezpieczonego,
  • poważna choroba,
  • wypadek,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • konieczność pobytu w szpitalu,
  • konieczność przejścia zabiegu chirurgicznego,
  • śmierć, choroba lub wypadek najbliższego członka rodziny (małżonka, dziecka).

Ponadto istnieje możliwość dokupienia rozmaitych dodatkowych usług do tego rodzaju ubezpieczenia. Zapewniają one np.:

  • płatę kredytów ubezpieczonego po jego śmierci,
  • wypłatę świadczenia z tytułu powiększenia się rodziny,
  • wypłatę świadczenia w ustalonej wysokości w określonym w umowie terminie.

Jak zatem widać, zakres ochrony i korzyści zapewnianych przez polisę na życie może być bardzo szeroki. Dostępność tego rodzaju usług oraz realne oferty towarzystw ubezpieczeniowych sprawdzisz na www.rankingubezpieczennazycie.pl.

Polisa na życie a ochrona ubezpieczeniowa

Podstawową funkcją polisy na życie jest ochrona ubezpieczeniowa. Zapewnia ona wypłatę świadczeń w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą się przydarzyć Tobie lub Twoim najbliższym. Warto przy tym pamiętać, że takie zdarzenia jak śmierć, wypadek i choroba często są nie do przewidzenia. Trudna sytuacja spada na rodzinę nagle, jak grom z jasnego nieba, a bez odpowiedniego przygotowania jej przejście może być wyczerpujące. Wsparcie finansowe, jakie zapewnia polisa, odejmuje przynajmniej część zmartwień związanych z nieprzewidzianym zdarzeniem, dzięki czemu pozwala się skupić na ważniejszych sprawach, takich jak powrót do zdrowia.

Wybierając polisę na życie, należy zwrócić baczną uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ przy każdej ofercie jest on inny. Koniecznie trzeba również dokładnie przeanalizować dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), który wskazuje na wykluczenia (wyjątki) dotyczące zakresu ochrony. Dzięki temu upewnisz się, że będziesz chroniony w sytuacjach, których się obawiasz.

Zazwyczaj ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko osoby ubezpieczonej, a świadczenia wypłacane są osobom wymienionym w umowie. Możliwe jest również jej rozszerzenie na pozostałych członków rodziny – dzięki temu otrzymasz wsparcie również wtedy, gdy to np. Twojemu dziecku stanie się krzywda.

Polisa na życie – dodatkowe fundusze dla Twojej rodziny

Odpowiednio dobrana polisa na życie to również sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy dla Ciebie lub Twoich najbliższych. Jest to możliwe na kilka sposobów.

Ubezpieczenie w razie powiększenia się rodziny

Tego rodzaju ubezpieczenie zwykle wykupuje się jako dodatek do polisy na życie. Zapewnia ono pomoc w razie pojawienia się na świecie nowego członka rodziny. Oznacza to, że w razie narodzin dziecka otrzymasz ustalone z góry świadczenie, które pomoże pokryć koszty np. tzw. wyprawki albo prywatnej opieki medycznej. Środki uzyskane w ten sposób można też zainwestować w imieniu dziecka, a następnie przekazać mu po osiągnięciu dorosłości.

Polisa posagowa dla dziecka

Nie jest to jednak jedyny sposób na „posag” dla dziecka. Możesz bowiem również wykupić specjalną polisę. Część z wpłacanych co miesiąc składek jest wówczas gromadzona w celu wypłacenia we wskazanym w umowie terminie. Często wybierany jest termin związany z urodzinami dziecka – np. ukończeniem przez nie 18 czy 20 roku życia. Taka polisa to wspaniały prezent „na start” dla każdego młodego człowieka. Decydują się na nią nie tylko rodzice – coraz częściej tego typu prezenty sprawiają dzieciom również dziadkowie lub dalsza rodzina.

Polisa na życie i dożycie

W ramach polisy ubezpieczeniowej możesz zapewnić dodatkowe środki finansowe również sobie. Polisa na życie i dożycie łączy ochronę ubezpieczeniową z oszczędzaniem, gromadząc środki na koncie ubezpieczonego. W umowie określany jest czas jej obowiązywania, a po jego upływie towarzystwo ma obowiązek wypłaty świadczenia. Często polisy na życie i dożycie są konstruowane w taki sposób, aby środki z nich można było otrzymać tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dla wielu osób stanowi to niezwykle interesujące i pomocne rozwiązanie – szczególnie że obecnie trudno liczyć na satysfakcjonujące świadczenia z ZUS. Co więcej, wypłata świadczenia z polisy nie stanowi przychodu, a więc nie jest objęta podatkiem dochodowym! Więcej informacji możesz znaleźć tutaj: https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/czy-trzeba-zaplacic-podatek-od-polisy-na-zycie/210.html.