Tychy gotowe na Akcję

1
166

W czasie Akcji Zima operatorzy Inteligentnego Systemu sterowania Ruchem pełnić będą całodobowe dyżury i koordynować pracę firm wykonawczych w zakresie ilości jednostek sprzętowych biorących udział w akcji, dawki materiałów oraz zakres prac. Przygotowania do Akcji Zima Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpoczął już 25.10.

Jak co roku, ściśle współpracował będzie z Miejskim Ośrodkiem Dyspozycyjnym przy Straży Miejskiej, który koordynuje pracę wszystkich służb miejskich. – Od 1 listopada działa całodobowy ośrodek dyspozytorski MZUiM, rozpoczęto też realizację umów na zimowe utrzymanie dróg, chodników i obiektów drogowych – informuje Agnieszka Kijas, rzecznik MZUiM. – Ośrodek dyspozytorski MZUIM po raz pierwszy będzie mieścił się w Centrum Sterowania Ruchem. Przeszkoleni pracownicy działu ITS poprowadzą odśnieżanie miasta, wspomagając się na bieżąco obrazem pochodzącym z kamer zamontowanych w różnych częściach miasta. W sezonie zimowym 2022/2023 utrzymanie dróg i obiektów drogowych realizują firmy: MASTER Odpady i Energia – utrzymanie dróg krajowych, BIO-EKOS – drogi powiatowe i gminne w mieście położone na wschód od ul. Bielskiej oraz utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, schodów, kładek i przejść podziemnych oraz EKO–OGRÓD – utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w mieście na drogach położonych na zachód od ul. Bielskiej oraz utrzymanie dróg gminnych w dzielnicach obrzeżnych.

Do akcji włączonych zostanie 14 pługo-piaskarek, 17 ciągników z pługami i rozrzutnikami, pracować będzie 10 dwuosobowych brygad do ręcznego odśnieżania. Przygotowano m.in. 1900 ton soli drogowej i 1600 ton piasku, a materiał w miarę zużycia będzie uzupełniany. Sól pojawi się na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania, chlorek wapnia – na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania w przypadku wystąpienia temperatur poniżej –8 st. C; sól i mieszanka piaskowo-solna – na ulicach wylotowych z centrum miasta do dzielnic podmiejskich, pierwszej kolejności odśnieżania, a piasek – na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach. Jeżeli w czasie trwania Akcji Zima nie będą występowały warunki zimowe, firmy wykonawcze będą zajmowały się sprzątaniem miasta.

Drogi będą utrzymywane w trzech standardach. Pod szczególnym nadzorem będą drogi krajowe: DK-1, DK-86 i DK-44 wraz z węzłami, które będą utrzymywane w II podwyższonym standardzie a więc sprzęt wyjeżdżał będzie na te drogi w pierwszej kolejności, natomiast drogi powiatowe utrzymywana będą w II standardzie, a drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym według III standardu zimowego utrzymania. Dodajmy, że również właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani do odśnieżania chodników przed posesją oraz o usuwanie z dachów, rynien, balkonów zalegającego śniegu, lodu i sopli, które stanowią zagrożenie.

1
Dodaj swój komentarz!

avatar
(nie)stety mieszkaniec Tychów
(nie)stety mieszkaniec Tychów

Serio? Gotowe jak co roku?