15-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tychach

0
408
Podczas inauguracji kwiaty kierowniczce UTW Joannie Kucz-Pieczce wręczyli prezydent Tychów Andrzej Dziuba i przewodnicząca rady miasta Barbara Konieczna. Fot. KP

Od 2007 roku z tyskim UTW związanych było blisko 6 tysięcy słuchaczy. 27 września odbyło się jubileuszowe spotkanie połączone ze ślubowaniem nowych studentów. Wziął w nim udział m.in. Andrzej Dziuba – prezydent Tychów oraz Barbara Konieczna – Przewodnicząca Rady Miasta Tychy.

Na pierwszy semestr zapisało się 600 osób. Zajęcia z roku na rok stawały się coraz bardziej popularne, a rekordowy 2020 rok akademicki rozpoczęło ponad 1500 słuchaczy w wieku od 55 do 90 lat.

– W stosunkowo młodym mieście musimy szukać takich form, w których starsi mieszkańcy czują się dobrze, mogą realizować swoje pasje, aktywnie spędzać czas. Sami nieraz podkreślają, że uniwersytet daje im także poczucie, że nie są samotni – to bardzo ważne. 15 lat temu, gdy zapadła decyzja o powstaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście, to z perspektywy czasu uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęliśmy. Z całą pewnością nadal będziemy wspierać tyski UTW – mówi Andrzej Dziuba prezydent Tychów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach jest placówką edukacyjną, której misją jest podnoszenie kompetencji i umiejętności skupionych wokół UTW słuchaczy a także integracja środowiska senioralnego w Tychach, dobre zagospodarowanie czasu wolnego seniorów oraz ich aktywizacja.

Działalność tyskiego UTW wpisana jest w Program polityki senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020 – 2027.

– W przygotowaniu programu wzięliśmy także aktywny udział. Nasze cele wpisane w program to wdrażanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród słuchaczy, a także zapewnienie im rozwoju poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, umożliwienie rozwoju w ramach działalności artystycznej, uczestnictwo w turystyce i rekreacji oraz wzmocnienie aktywności społecznej – mówi Joanna Kucz- Pieczka kierownik tyskiego UTW.

Sekcje, w ramach których odbywają się zajęcia, to: nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego), obsługa komputera, turystyka, rękodzieło, florystyka i decoupage, sztuka, brydż, sekcja kulturalno-literacka oraz sekcja wokalno-muzyczna, dwa zespoły, które swoimi występami uświetniają wydarzenia uczelniane oraz miejskie. Prócz zajęć dydaktycznych odbywają się zajęcia rekreacyjne – nordic walking, basen oraz gimnastyka.

Prócz zajęć grupowych organizowane są także wykłady poniedziałkowe, poświęcone różnorodnej tematyce, prowadzone przez pracowników naukowych oraz wybitnych specjalistów. Z myślą o słuchaczach spędzających wakacje w mieście odbywa się Letni Uniwersytet Trzeciego Wieku.

– Pandemia sprawiła, że musieliśmy przeorganizować funkcjonowanie naszego uniwersytetu, ale najważniejsze, że udało nam się przetrwać i zapewnić uczelni ciągłość istnienia. Był to dla nas test, który zdaliśmy na szóstkę z plusem. Nasi słuchacze, jak prawdziwi studenci, nie tylko żyją nauką, ale prowadzą również bogate życie kulturalne. Organizujemy dla nich konkursy, pikniki, grillowanie, biesiady w tłusty czwartek, wieczory sobótkowe, zabawy andrzejkowe, rajdy górskie, wieczory muzyczne z cyklu Rozganianie Jesiennych Smutków, spotkania kolędowe. W ramach zajęć turystyki słuchacze wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w Olimpiadach Sportowych, Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu, turniejach brydżowych itp. Jesteśmy również współorganizatorami Tyskiej Senioriady – dodaje Joanna Kucz – Pieczka.

Tradycyjnie, w  grudniu słuchacze odwiedzają Krakowską Akademię, gdzie mają okazję spotkać się z rektorem, a także zwiedzić poszczególne wydziały Akademii.

UTW wiosną nawiązał współpracę z tyskim kołem PTTK, co zaowocowało cyklem wycieczek w Beskidy oraz na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Dzięki współpracy z Tyskim Klubem Golfowym Słuchacze latem mieli okazję uczyć się gry w golfa.

Tyski UTW jest jednym z największych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Najstarszy Słuchacz UTW Tychy obecnie (kobieta) ma 91 lat.