Dom Opieki Społecznej „Dobre Miejsce”. Tychy i Kobiór chcą utworzyć związek międzygminny

0
1711

Wszystko wskazuje na to, że po miesiącach impasu, Domu Opieki Społecznej  „Dobre Miejsce” wkrótce zacznie działać. Stanie się tak dzięki umowie między Tychami i Kobiórem dotyczącej utworzenia związku międzygminnego.

Jak już informowaliśmy, przed pięciu laty miasto kupiło od Archidiecezji ponad 3-hektarową nieruchomość wraz z działką w Kobiórze, z przeznaczeniem na dom opieki społecznej. Tychy uzyskały stosowne zgody i po adaptacji obiektu oraz dopuszczeniu go do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie, już w końcu ubiegłego roku były gotowe na przyjęcie pensjonariuszy. Tymczasem zgody na działalność ośrodka nie wyraził wojewoda, który zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dwie uchwały – o powołaniu DPS oraz jego statucie. Wojewoda ma wątpliwości, co do tego, czy gmina może realizować swoje zadania na terenie innej gminy. Jak informował prezydent Andrzej Dziuba, w prawie nie ma wprost takiego zakazu, a przypadków, kiedy jedna gmina realizuje swoje zadania na terenie innej gminy, jest w Polsce jest wiele i do tej pory nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości.

Samorządowcy Tychów i Kobióra od pewnego czasu rozmawiają na temat utworzenia związku międzygminnego, którego głównym zadaniem byłoby prowadzenie i utrzymanie DPS. Nie wykluczone, że do podpisania umowy dojdzie jeszcze w marcu, po pozytywnym zaopiniowaniu projektu związku przez radnych Tychów i Kobióra. W myśl ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r, w celu „przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego gminy mogą tworzyć w szczególności związek międzygminny, o którym mowa w art. 64, lub stowarzyszenie, o którym mowa w art. 84, lub zawierać porozumienie międzygminne, o którym mowa w art. 74”.

Na takiej zasadzie działa m.in. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – dom pomocy społecznej stałego pobytu, który jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku zarówno kobiet jak i mężczyzn. Ośrodek ten jest jednostką utworzoną przez Związek Gmin, w skład którego wchodzą  Gmina Świecie, Pruszcz, Dobrcz i Jeżewo.