Żłobki z dofinansowaniem

0
275

W 2022 r. tyski magistrat przeznaczy 3 888 000 zł na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobków niepublicznych. To o ponad 780 tys. więcej niż wydano na ten cel w roku ubiegłym. Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych udzielana jest w Tychach od 2012 roku.

– Wsparcie żłobków niepublicznych to jeden z ważniejszych elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez tyski samorząd – mówi Maciej Gramatyka, Zastępca Prezydenta Tychów ds. Społecznych i dodaje: – Dzięki dotacji, w portfelach tyskich rodziców korzystających z dotowanych żłobków, zostaje rocznie ok. 4.800 zł.

Obecnie zgodnie z Uchwalą Rady Miasta Tychy z 28 listopada 2019 r. na każde dziecko objęte opieką żłobka niepublicznego, którego rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w Tychach, przypada miesięczna dotacja w wysokości 400,00 zł. Aby nie obciążać rodziców dodatkowymi formalnościami, miasto zawiera stosowne umowy o przekazanie dotacji bezpośrednio z placówkami żłobkowymi. W tym roku zawarto ze żłobkami 23 umowy. Pod ich opieką jest obecnie ok. 810 dzieci.

W ubiegłym roku dotacja do żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych wyniosła 3 106 763,21 zł.

Aby skorzystać z dofinansowania oferowanego przez miasto rodzic powinien:

– mieszkać w Tychach,

– podpisać umowę dot. opieki nad dzieckiem ze żłobkiem, który otrzymuje dotację z budżetu miasta.

Listę żłobków, które są objęte dofinansowaniem miasta znajdziesz tutaj.