Radni przyjęli „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027”

0
270

Podczas wczorajszej sesji Rada Miasta przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na 2021-2027+.

Dokument wskazuje kierunki doskonalenia działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, tak by zmniejszać liczbę osób i rodzin w trudnych sytuacjach.

Strategia zakłada systematyczne poznawanie potrzeb mieszkańców, poszerzanie zakresu działań profilaktycznych i tym samym zmniejszanie liczby osób i rodzin w trudnych sytuacjach, rozwijanie sieci wsparcia dla rodzin i osób w stanach kryzysowych, rozszerzanie systemu dialogu społecznego oraz partycypacji mieszkańców i projektowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych usług społecznych zwiększających efektywność profilaktyki oraz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców naszego miasta.

Więcej informacji na ten temat pod linkiem:  https://umtychy.pl/artykul/7176/strategia-rozwizywania-problemw-spoecznych-na-lata-2021-2027-przyjta