Księgowanie faktoringu z regresem – jak to robić?

0
41
Kobieta przy komputerze

Faktoring jest jednym z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców rozwiązań wspierających funkcjonowanie firmy oraz utrzymanie płynności finansowej. W tym tekście zastanowimy się nad tym, czym jest faktoring z regresem i w jaki sposób go rozliczać.

Czym dokładnie jest faktoring?

W dużym skrócie faktoring można nazwać usługą, która ma za zadanie wesprzeć bieżącą działalność konkretnej firmy poprzez wykupowanie od niej faktur z długim terminem płatności. Oznacza to, że jeśli jesteś przedsiębiorcą i wykonałeś dla innego podmiotu zlecenie, ale nie otrzymałeś za nie zapłaty, możesz sprzedać fakturę instytucji faktoringowej, która w zamian za prowizję dopilnuje, żeby pieniądze do Ciebie trafiły.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring można podzielić na wiele rodzajów, co sprawia, że niemal każdy przedsiębiorca jest w stanie dopasować charakter usługi do swoich indywidualnych potrzeb. Co więcej, możliwe jest łączenie ze sobą kilku rodzajów faktoringów, tak by spełniały wymagania dotyczące typu przeprowadzanych transakcji.

Poznaj najważniejsze rodzaje faktoringów

1. Ze względu na ryzyko przejmowane przez faktora

Faktoring pełny (bez regresu) – faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta.
Faktoring niepełny (z regresem) – ryzyko zostaje po Twojej stronie.
Faktoring mieszany – ryzyko jest przejmowane przez faktor, ale tylko do konkretnej kwoty.

2. Ze względu na sposób powiadomienia kontrahenta o faktoringu

Faktoring jawny – dłużnik dowiaduje się o usłudze faktoringu.
Faktoring tajny – dłużnik nie wie o umowie faktoringowej.
Faktoring półjawny – kontrahent dowiaduje się o faktoringu w momencie wezwania do zapłaty.

3. Ze względu na terytorium

Faktoring krajowy – obowiązuje pomiędzy polskimi podmiotami gospodarczymi.
Faktoring globalny – przeznaczony dla firm o zasięgu międzynarodowym.
Faktoring importowy.
Faktoring eksportowy.

4. Ze względu na moment, w którym firma otrzymuje płatność za sprzedaną wierzytelność

Faktoring zaliczkowy – przedsiębiorca otrzymuje zaliczkę na poczet sprzedanych faktur od razu po podpisaniu umowy.
Faktoring dyskontowy – firma otrzymuje od razu całą należności wynikającą z faktury.
Faktoring wymagalnościowy – pieniądze są przekazywane przedsiębiorcy, dopiero gdy kontrahent ureguluje fakturę.

Faktoring z regresem – jak to działa?

Ten rodzaj finansowania faktur jest najchętniej wybieranym rodzajem faktoringu. W przypadku tego typu usługi przedsiębiorca otrzymuje od razu część lub całość należności wynikającej z faktury. Ważne jednak jest to, że ryzyko niewypłacalności nie zostaje przejmowane przez faktora i spoczywa po stronie firmy korzystającej z faktoringu.

Kto powinien korzystać z faktoringu z regresem?

Faktoring niepełny jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym zależy na szybkim odzyskaniu pieniędzy oraz utrzymaniu płynności finansowej. Warto jednak zastanowić się, czy ten rodzaj faktoringu jest odpowiedni w momencie, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że kontrahent okaże się niewypłacalny. W takiej sytuacji to Ty będziesz musiał zajmować się egzekucją długu, co jest czasochłonne i może być kosztowne.

Jak księgować faktoring z regresem?

W księgowości faktoring jest bardzo często postrzegany na swoistego rodzaju kredyt na bieżącą działalność firmy. W końcu w przypadku niewypłacalności przedsiębiorca musi zwrócić faktorowi pieniądze, które od niego otrzymał. Poniżej znajdziesz praktyczne informacje o księgowaniu faktoringu z regresem.

  1. Zapisz kwotę otrzymaną z faktoringu, ale pamiętaj, że powinna ona być pomniejszona o uiszczone opłaty za usługę.
  2. W sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny, a przedsiębiorca musi zwrócić pieniądze pobrane od faktora, kwotę księguje się na takich samych zasadach jak spłatę zobowiązania.
  3. Jeśli dłużnik opłaci fakturę, konieczne jest wyksięgowanie należności.

Jak ująć faktoring w bilansie?

Przepisy są w tej kwestii dosyć precyzyjne. Jeśli dłużnik do dnia bilansowania nie opłaci zaległej faktury, przedsiębiorca powinien wykazać zobowiązanie wobec firmy faktoringowej po stronie pasywnej bilansu w pozycji B.III.2 lit. c) „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek”.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Wiele zależy od indywidualnej sytuacji Twojej firmy, ale w większości wypadków faktoring jest usługą, która ma pozytywny wpływ na bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala na jego rozwój bez ryzyka utraty płynności finansowej. Przed podpisaniem umowy warto jednak zastanowić się dokładnie nad tym, który rodzaj usługi będzie dla Ciebie idealny. Przeanalizuj wszystkie za i przeciw i nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Dobrym pomysłem jest faktoring online, który znacznie ułatwia korzystanie z finansowania faktur i sprawia, że jest szybkie oraz niemal pozbawione formalności.

Weź też pod uwagę, że faktoring daje przestrzeń na rozwój, ponieważ po podpisaniu umowy to firma świadcząca usługę będzie zajmować się kwestią Twoich płatności. Tobie pozostanie obmyślanie nowych strategii na zdobycie klientów oraz ulepszanie przedsiębiorstwa.