Zatrudnienie cudzoziemca – o czym należy pamiętać?

0
19
Pracownik z zagranicy

Planujesz zatrudnienie cudzoziemca i zastanawiasz się, od czego zacząć? Oto kilka najważniejszych kwestii. Wyjaśniamy, dla kogo konieczne jest zezwolenie na pracę, a dla kogo procedura zatrudnienia jest taka sama jak dla polskiego pracownika.

1. Zasady, jak zatrudnić obcokrajowca, zależą od obywatelstwa pracownika

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nie zawsze wymaga od pracodawcy innych czynności niż te, które określa Kodeks Pracy lub Kodeks Cywilny w stosunku do polskich obywateli. Procedura zatrudnienia będzie zbliżona  w przypadkach, gdy Twój przyszły pracownik pochodzi z:

 • krajów należących do Unii Europejskiej,
 • Norwegii,
 • Islandii,
 • Liechtensteinu,
 • Szwajcarii.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę oraz zalegalizowania pobytu obcokrajowca. Wyjątek stanowią obywatele takich krajów jak Armenia, Białoruś, Rosja, Ukraina, Gruzja i Mołdawia – mogą oni pracować w Polsce do 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy w ramach procedury uproszczonej (tzw. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Nie jest wówczas konieczne uzyskanie zezwolenia na pracę.

2. Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, EOG oraz Szwajcarii

Zatrudnienie cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa UE, EOG i Szwajcarii wymaga spełnienia jednocześnie dwóch warunków:

 1. Cudzoziemiec posiada zalegalizowany pobyt (ma kartę pobytu, wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt czasowy),
 2. Cudzoziemcowi zostało przyznane prawo do pracy w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wniosek o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca złożyć może do wojewody sam cudzoziemiec (w miejscu swojego pobytu) lub jego polski pracodawca (w miejscu wykonywania pracy lub zlokalizowania firmy). Cudzoziemiec musi sam złożyć dokumenty w przypadku wniosku o zezwolenie jednolite – na pobyt czasowy i pracę. Więcej porad z zakresu prawa pracy i rekrutacji pracowników możesz odszukać na: poradydlafirm.pracuj.pl

3. Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE do pracy sezonowej

Jeżeli potrzebujesz pracowników spoza UE do pracy sezonowej, która potrwa nie dłużej niż 6 miesięcy, to możesz skorzystać z uproszczonej procedury przyjęcia do pracy obywateli wybranych krajów. Taka procedura umożliwia  zatrudnienie cudzoziemca z:

 • Armenii,
 • Ukrainy,
 • Białorusi,
 • Gruzji,
 • Mołdawii,
 • Rosji.

Dodaj swój komentarz!

avatar