Faktoring godnym uwagi instrumentem finansowania firm

0
113
Napisy w chmurach

Faktoring to ciekawa opcja na finansowanie, ale wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, na czym ona polega. Płynność finansowa to podwalina każdej dzielności biznesowej, bez której ani mała, ani duża firma nie może na dłuższą metę istnieć. Plan, aby firma cały czas miała dostęp do kapitału obrotowego, można oprzeć właśnie na faktoringu.

Czym jest faktoring?

Faktoring w kilku słowach można określić jako wykup faktur z odłożonym terminem spłaty. Konkretnie wygląd to tak: firma wystawia swojemu kontrahentowi fakturę VAT z opóźnionym czasem płatności i czeka na pieniądze. Nie zawsze jednak może czekać, ponieważ sama ma swoje wydatki do uregulowania. W tym momencie rozwiązaniem przychodzi instytucja faktoringowa, która spłaca kwotę faktury, zostając jednocześnie wierzycielem klienta, tzn. jego zobowiązanie przechodzi na nią. Nie jest to, może wyczerpująca i pełna definicja faktoringu, który wydaje się nico skomplikowany, ale daje nam już ogólny zarys.

Biznesmen może wybrać faktoring pełny lub niepełny. W tym pierwszym strzeżony jest przed nierzetelnymi nabywcami, którzy nie mają zamiaru spłacić faktury w odroczonym terminie. W razie niewypłacalności odbiorcy, firma sprzedająca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a ewentualne konsekwencje przejmuje na siebie firma faktoringowa. W wypadku faktoringu niepełnego, w momencie opóźnienie płatności pojawia się regres, co oznacza, że niezapłacona faktura wraca do jej wystawcy jako nieuregulowana.

Usługa coraz bardziej dostępna

Usługi faktoringowe są jeszcze względnie mało znane, ale konkurencja nie jest mała. Na rynku jest jednak kilkadziesiąt spółek faktoringowych, do tego należy również dodać banki, które również forują faktoring swoim klientom. To rzecz jasna sprawia, iż z biegiem czasu usługa faktoringu stanie się to coraz modniejszym rozwiązaniem.

Ze względu na niezrozumienie jej charakteru, usługa ta może wydawać się trochę droga, głównie dla małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych. Czy firmę na nią stać? Prawda jest taka, że przedsiębiorstwa nie stać na pauzy w pracy i czekanie na gotówkę. Faktoring przywracające firmie płynność finansową, daje możliwość wypracowania przychodu.

Czy trudno jest uzyskać faktoring?

Jak przy każdej usłudze finansowej, aby zacząć korzystać z usługi faktoringu, przedsiębiorca musi z instytucją finansową zawrzeć umowę. Zanim to się stanie, firma faktoringowa często bada predyspozycja zgłaszającej się do niej firmy, badając czy jej oferta będzie miła zastosowanie. Szczęśliwie oczekiwania instytucji finansowych, są wysoce niższe niż w wypadku ubiegania się o kredyt, co jest ewidentną zaletą faktoringu. Zwykle nie trzeba przedstawiać poświadczeń ani zakładać żadnych materialnych zabezpieczeń. Z tego względu od złożenia wniosku o faktoring do rozpoczęcie finansowania dochodzi szybko.

Dzisiaj z faktoringu może skorzystać każdy, nawet posiadacz jednoosobowej działalności. Od momentu podpisania umowy, faktury z odłożonym czasem spłaty są finansowana przez firmę faktoringową. Za każdą wystawioną przez firmę fakturę, zwykle w 24h wypłacane są środki, w rzeczy samej zmniejszone o procentowo naliczaną prowizję. W tym momencie te pieniądze stają się zasobem finansowym firmy i mogą być dowolnie wydawane.

Odwiedź stronę FAKTORINGoferty.pl i sprawdź sam, pełny wachlarz możliwości skorzystania z faktoringu.