Wyróżnienia dla pracowników socjalnych

0
332

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W Urzędzie Miasta Tychy, w piątek, 19 listopada z pracownikami socjalnymi spotkał się Maciej Gramatyka- z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. Najbardziej zaangażowani pracownicy otrzymali także wyróżnienia i nagrody.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zatrudnia 56 pracowników socjalnych. 44 z nich pracuje bezpośrednio w punktach terenowych.

– W tym szczególnym dniu, pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym w naszym mieście. Dziękuję za wytrwałość i wielkie serce, jakie wkładacie Państwo w pomoc potrzebującym. Wasza praca wymaga ogromnej cierpliwości, odpowiedzialności i zaangażowania. Na co dzień obcujecie z poważnymi ludzkimi dramatami – samotnością, ubóstwem, a także chorobami i wykluczeniem. Widzicie biedę i nieszczęście ludzi zepchniętych na margines społeczny. Dzięki Waszej wiedzy, kompetencji i wrażliwości na ludzką krzywdę wielu osobom udaje się przezwyciężyć problemy i rozpocząć normalne życie. Za to nieustanne niesienie pomocy i okazywanie godności drugiemu człowiekowi, nawet w tym trudnym czasie pandemii, w imieniu swoim i całej tyskiej społeczności serdecznie dziękuję – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy m.in. rozeznanie potrzeb i analiza sytuacji osób oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej m.in. zwłaszcza rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, przemocą, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Pracownicy społeczni udzielają wsparcia i pomagają w usamodzielnieniu i wyjściu z trudnej sytuacji swoim podopiecznym. Ułatwiają osobom i rodzinom korzystanie z dostępnego wsparcia (także finansowego), ale także kontaktują z przedstawicielami służby zdrowia, oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność społeczną.

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje m.in.:

– Dział Pieczy Zastępczej (pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej),

– 2 mieszkania chronione treningowe dla wychowanków,

– Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy i osób w kryzysie,

– Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku – wspieranie rodziny, asystenci rodziny,

– Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym – usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, mieszkania chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych

– Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – wychowawcza „Baza”,

– Dział Świadczeń Rodzinnych –fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, realizacja programu 500+.

Tyski MOPS realizuje także liczne projekty m.in. „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” – specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacja i rehabilitacja, „Wspieraj Seniora” – wsparcie seniorów w postaci zakupów, „Opieka wytchnieniowa” – stacjonarna i całodobowa, „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

W ramach MOPS działa także Centrum Usług Społecznościowych. Pracownicy koordynują dowóz osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid-19.

Aktualnie w Tychach z pomocy społecznej MOPS korzysta 2636 osób (1553 rodziny). Ponadto ze świadczeń rodzinnych korzysta ponad 5100 uprawnionych, a ze świadczeń wychowawczych  22 733 osób.

Dodaj swój komentarz!

avatar