Pszczela uchwała. Pierwsza miejska pasieka w Parku Łabędzim?

0
438

Hodowla pszczół w miastach ma coraz więcej zwolenników. Nikogo już nie dziwią ule znajdujące się w parkach, ogrodach, czy np. na dachach budynków. W Polsce, pierwsze pasieki powstały w Warszawie, a potem m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie czy Poznaniu, gdzie ule prowadzi Zarząd Zieleni Miejskich. Teraz do tych miast dołączają Tychy. Kilka miesięcy temu założono pasiekę przy SMS Tychy, a pierwsza pasieka edukacyjna na terenie publicznym planowana jest w Parku Łabędzim.

W polskim prawodawstwie pszczoły miodne są zaliczane do zwierząt gospodarskich i podlegają takim samym regulacjom prawnym, jak inne zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach rolnych – np. świnie, kury czy krowy. Gminy mają jednak swoje regulaminy utrzymania czystości i porządku (mające charakter prawa miejscowego), które mogą modyfikować. Dlatego chcąc mieć pasieki, ze wspomnianej grupy zwierząt gospodarskich „wyłączają” pszczoły, dopuszczając ich hodowlę na terenach miejskich, choć pod pewnymi warunkami. Na ostatniej sesji Rada Miejska dokonała aktualizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy” i tym samym miejskim pszczelarzom dała zielone światło.

Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Tychach, wspomniana aktualizacja w „Regulaminie utrzymania czystości….” wynika z postulatów mieszkańców i organizacji społecznych, zainteresowanych utrzymywaniem pszczół na terenach gminnych. Nowe zapisy umożliwią „prowadzenie pasiek budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach publicznych, przy czym zabrania się hodowli pszczół miodnych na balkonach w budynkach wielorodzinnych”. Założenie pasieki, jak każda inna działalność, musi odbywać się za zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości.

W Regulaminie ujęto również zapisy kładące szczególny nacisk na bezpieczeństwo osób postronnych – dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia i niską rojliwością. Pszczoły miodne na terenach zabudowanych mogą być hodowane w miejscach uniemożliwiających swobodny dostęp do uli osobom postronnym oraz w taki sposób, aby ich obecność nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Pasieki będą mogły być usytuowane na dachach budynków, przy czym może się to odbywać wyłącznie za zgodą właścicieli lub zarządców nieruchomości. Obecnie planowane jest posadowienie jednej pasieki edukacyjnej na terenie publicznym – w Parku Łabędzim.

W miastach tworzy się coraz lepsze warunki dla życia pszczół – rzadziej koszone są trawniki, powstają łąki kwietne, które przyciągają różne gatunki pszczół, motyle i ptaki. Tereny te nie potrzebują nawozów i środków ochrony roślin, ani intensywnego podlewania.

Niektórzy jednak są sceptyczne nastawieni do zakładania pasiek w miastach. Zwracają uwagę, iż nie każdy mieszkaniec może być zadowolony, jeśli w pobliżu budynku czy bloku, w którym mieszka pojawią się pełne pszczół ule. Dlatego wybierając lokalizację pasieki, dla zachowania dobrosąsiedzkich relacji należy przestrzegać zapisu mówiącego o tym, by „obecność pszczół nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi”. Kolejne pytanie – czy powstający na terenach miast miód jest zdrowy, czysty? Jak czytamy w portalupszczelarskim.pl, biorąc pod uwagę używanie środków ochrony roślin, miód z terenów wiejskich niekoniecznie jest czysty. „W mieście, choć jest relatywnie więcej zanieczyszczeń powietrza, pszczoły radzą sobie zaskakująco dobrze. Zbierają bowiem nektar ze świeżych kwiatów, które nie zdążyły przesiąknąć spalinami i toksynami. Pszczoły to zresztą bardzo mądre zwierzęta – zanieczyszczonego pyłku i nektaru po prostu nie wezmą i nie zaniosą jako pokarm dla swojej rodziny. Możemy więc mieć pewność, że miód powstający w mieście jest czysty i naturalny”.

A zatem pozostaje już tylko czekać na pierwszą pasiekę i pierwszy… tyski miód.

Na zdjęciu: Kilka miesięcy temu założono pasiekę przy SMS Tychy.

Dodaj swój komentarz!

avatar