Lekcje z ZUS

0
43
logo lekcje z zus

Szkoły średnie z regionu mogą już zgłaszać chęć udziału w kolejnej edycji „Lekcji z ZUS”. Jest to działanie, którego celem jest wzrost wiedzy młodzieży o ubezpieczeniach społecznych. Na lekcjach młodzież dowiaduje się, co to jest składka, kim jest płatnik, na czym polega solidaryzm, od czego zależy wysokość emerytury? To wiedza ważna i przydatna już na starcie aktywności zawodowej, dlatego działanie to ZUS prowadzi już wśród nastolatków.

Zgłosić szkołę może dyrektor lub nauczyciel. Jest na to czas do 29 października 2021 r. W naszym regionie w zajęciach uczestniczy około 60% szkół średnich. „Lekcje z ZUS” to cykl czterech godzin lekcyjnych o ubezpieczeniach społecznych. Scenariusz zajęć pozwala na ich realizację w formie stacjonarnej lub zdalnej. Szkoła otrzymuje od nas bezpłatne materiały:

  • ćwiczenia dla każdego ucznia zgłoszonego do projektu
  • podręcznik dla nauczyciela
  • gotowe scenariusze i prezentacje do lekcji

Po „Lekcjach z ZUS” organizowana jest ogólnopolska olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Głównymi nagrodami w konkursie są indeksy na uczelnie wyższe, dodatkowe punkty w rekrutacji na studia oraz nagrody rzeczowe dla szkół. Od tego roku szkolnego nasz konkurs ma status olimpiady tematycznej. Laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddziału ZUS w Rybniku:

Więcej informacji na temat „Lekcji z ZUS” znaleźć można na www.zus.pl/edukacja