Kolejny etap konsultacji społecznych na os. C – ruszają spotkania z mieszkańcami

0
112
Fot. UM Tychy

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego Osiedla C weszły w kolejny etap. Czas na wypracowanie razem z mieszkańcami rozwiązań i pomysłów dla zidentyfikowanych wcześniej problemów.

Konsultacje społeczne na os. C trwają od czerwca br. W pierwszym etapie urzędnicy spotkali się z mieszkańcami i użytkownikami osiedla w dwóch punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na Placu Czarnieckiego (24 czerwca) i Placu Marii Curie-Skłodowskiej (1 lipca), w których łącznie przeprowadzono 80 rozmów.

Równolegle, mieszkańcy wypełnili 100 ankiet. Były one dostępne od 7 czerwca do końca lipca na stronie konsultacji www.razemtychy.pl (elektroniczna), MZBM Tychy – ROM III przy ul. Cyganerii 43, Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach przy ul. Czystej 27 oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49. Dodatkowo, 29 lipca odbył się spacer badawczy po osiedlu prowadzony przez Annę Syskę – Miejską Konserwatorkę Zabytków w Tychach.

Na podstawie przeprowadzonych działań opracowano diagnozę potrzeb i problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Osiedla C. – Wśród atutów osiedla wymieniano, m.in. ilość zieleni, zabudowę, bliskość infrastruktury komunikacyjnej i sportowo-rekreacyjnej czy dostępność usług publicznych. Wśród kwestii wymagających poprawy znalazła się infrastruktura techniczna, niedostateczna liczba miejsc parkingowych, ale też ich budowa kosztem istniejącej zieleni. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaną diagnozą i zapraszamy do dalszych prac – mówi Michał Lorbiecki z Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w UM Tychy.

We wrześniu zaplanowano dwa spotkania w punktach konsultacyjnych, a następnie podczas pracy warsztatowej w formule online (informacje wkrótce). Spotkania mają na celu wspólne wypracowanie rozwiązań i pomysłów dla zidentyfikowanych problemów.

Spotkania odbędą się:

16 września godz. 13.30-16.30 – Plac Skłodowskiej-Curie
23 września godz. 13.30-16.30 – Plac Czarnieckiego

Konsultacje zakończone zostaną raportem zawierającym wytyczne do planu miejscowego.  Koordynatorem konsultacji jest pan Michał Lorbiecki z Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy (e-mail: urbanistyka@umtychy.pl, tel. 32 776 3701 / 3768). Prace prowadzone są pod okiem ekspertów z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Fundacji Stocznia w ramach projektu Przestrzeń dla Partycypacji .

Dodaj swój komentarz!

avatar