Tyscy maturzyści powyżej średniej

0
192

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że procentowy wskaźnik zdawalności matur dla Śląska wyniósł 72,8 proc., a dla całej Polski 74,5 proc. Zdawalność matur w tyskich szkołach publicznych była wyższa: wyniosła 76,3 proc.

Tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów maturalnych. Spośród tegorocznych absolwentów tyskich publicznych liceów i techników do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 762 uczniów, z czego świadectwo dojrzałości otrzymało 581 uczniów. Średnio zdawalność w tyskich publicznych liceach ogólnokształcących wyniosła 86,6 proc., natomiast w tyskich publicznych technikach 61,3 proc.

Maturzyści obowiązkowo przystąpili do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.  Aby egzamin został uznany za zdany wystarczyło uzyskać co najmniej 30 proc. z możliwych punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych. Średnio najlepsze wyniki uczniowie tyskich szkół uzyskali z języka obcego.

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r. ogłoszone zostaną 10 września 2021 r.  po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych w dniu 24 sierpnia 2021 r. dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Szczegółowe informacje o wynikach matur dostępne są na stronie OKE Jaworzno.

 

 

Dodaj swój komentarz!

avatar