Urząd Stanu Cywilnego w Tychach podsumował 2020 rok

0
406

Ubiegły rok pod wieloma względami był inny niż poprzednie. Widać to także w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach. Spadła liczba małżeństw, wzrosła liczba zgonów. Najpopularniejszym imieniem, jakie rodzice wybierali dla urodzonych w 2020 roku w Tychach dziewczynek, było tak jak rok wcześniej imię Zuzanna. Wśród chłopców Jana zastąpił Kacper.

W 2020 roku w tyskim USC wydano 502 akty urodzenia, rok wcześniej – 1709. Duży spadek rejestracji urodzeń w porównaniu do 2019 roku jest związany z tym, że w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez stał się z szpitalem jednoimiennym (w 2019 roku na oddziale Ginekologiczno-Położniczym przyszło na świat 1345 noworodków).

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi noworodkom urodzonym w Tychach w 2020 roku były: Zuzanna, Emilia, Maja, Hanna, Lena, Oliwia. Chłopcy najczęściej otrzymywali imiona: Kacper, Wojciech, Mikołaj, Karol, Adam i Szymon. W tyskim USC nie zdarzyła się sytuacja, by jakieś imię zgłaszane przez rodziców nie zostało zarejestrowane (tak było m.in. w Katowicach).

Spadła liczba zawieranych małżeństw: w 2020 roku wydano 403 akty małżeństwa, w 2019 roku – 618. Większość ślubów została zawarta w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w kościołach na terenie miasta, ale odnotowano także 12 rejestracji „szczególnych”

czyli uroczystości odbywających się w plenerze. Tyszanie najliczniej wchodzili oczywiście w związki małżeńskie z obywatelami naszego kraju, ale zawierali także małżeństwa z obywatelami Ukrainy i Niemiec.

 

W 2020 roku wydano także 1670 aktów zgonu, rok wcześniej takich aktów wydano 1602.

Dodaj swój komentarz!

avatar