ITS nabiera tempa

1
856
Prace związane z wdrożeniem ITS obejmują coraz to nowe skrzyżowania. Fot. Kamil Peszat

Trwa jedna z największych inwestycji miejskich ostatnich lat – budowa Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS), który ma na celu usprawnienie komunikacji w mieście, poprawienie bezpieczeństwa i stworzenie możliwości bezpośredniego sterowania ruchem.

Prace prowadzone są na Stadionie Miejskim, gdzie znajdzie się Centrum Sterowania Ruchem oraz równocześnie na kilku skrzyżowaniach. Zaczęło się od remontu czterech skrzyżowań: ul. ul. Budowlanych-Begonii, Budowlanych-Burschego-Glinczańska, Mikołowska-wyjazd z browaru oraz Katowicka-Grabowa-Jesionowa, na których trwa zabudowa infrastruktury sygnalizacyjnej i urządzeń systemu ITS. Po zakończeniu prac drogowych na tych skrzyżowaniach przystąpiono do robót na trzech kolejnych: ul. ul. Mikołowskiej z Powstańców, Mikołowskiej z Katowicką i Oświęcimską, Katowicka-Sadowa oraz Stoczniowców-Konecznego, na przejściu dla pieszych na ul. Edukacji, w rejonie skrzyżowania z ul. Fitelberga i tutaj prace nadal trwają. Na poniedziałek, 16.11 zaplanowano rozpoczęcie robót na skrzyżowaniach ul. Katowickiej z Tulipanów i Żwakowskiej-Kopernika.

Czas nas goni

Kolejne skrzyżowania – w sumie będzie ich 40 – przekazywane będą wykonawcy sukcesywnie, po zakończeniu uzgodnień projektowych. W miejscach robót należy spodziewać się utrudnień w ruchu, w związku z tym nadzorujący inwestycję Miejski Zarząd Ulic i Mostów prosi kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków.

– Duży wpływ na roboty drogowe mają warunki pogodowe, więc powoli kończy się już czas na ich realizację – mówi Arkadiusz Pastuszka z MZUiM, koordynator systemu ITS. – Mniej są od nich uzależnione prace instalacyjne, konstrukcyjne które w zasadzie można wykonywać cały czas. Chodzi np. o zabudowę znaków o zmiennej treści VMS, informujących o niebezpieczeństwach i utrudnieniach, z których kierowcy dowiedzą się między innymi jak omijać powstałe zatory drogowe. Będą także stacje monitorujące pogodę, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także tablice informujące o dostępności miejsc parkingowych. Na przystankach pojawią się tablice informacyjne, a w autobusach urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie pasażerów.

Budowa konstrukcji dla tych elementów ITS zaplanowana jest na początek przyszłego roku. To rzecz jasna bardziej skomplikowany i pracochłonny etap prac niż modernizacja skrzyżowań. Konieczne jest współdziałanie kilku branż, bo po pracach realizowanych bezpośrednio na skrzyżowaniach nastąpi doprowadzenie sieci zasilających i komunikacyjnych, instalacja oprogramowania, prace informatyków w Centrum Sterowania, kalibracja systemu, połączenie czujników systemu, itd. Urządzenia systemu będą pracowały najpierw w ograniczonym zakresie, nie będą miały od razu wszystkich funkcji. Nastąpi to dopiero z chwilą, kiedy zabudowane zostaną wszystkie detektory.

Stadionowe centrum

Zakończyły się już prace budowlane w Centrum Sterowania Ruchem na Stadionie Miejskim i obecnie wyposażane są poszczególne pomieszczenia.

– Chodzi m.in. o instalację sprzętu w serwerowni i biurach IT, w tym ściany wizyjnej – dodaje Arkadiusz Pastuszka. – Prace potrwają do końca roku i wkrótce potem planujemy uruchomić Centrum gdzie będą sukcesywnie implementowane pozostałe oprogramowania dla wdrażanych podsystemów. Po zainstalowaniu oprogramowania, systematycznie wprowadzane będą do niego gotowe już skrzyżowania oraz inne elementy systemu. Tutaj będą spływały wszystkie informacje dotyczące ruchu drogowego i będzie on monitorowany przez system kamer. Na przykład ruch autobusów i trolejbusów będzie pojawiał się na e-mapach i w razie opóźnienia system będzie mógł szybko zareagować i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Tworzenie systemu ITS to bardzo skomplikowany i dynamiczny proces. Część prac już wykonano, inne są uzgadniane, a jeszcze inne znajdują się jeszcze na etapie projektowania.

 

 

Inwestycja ITS Tychy realizowana jest przez Siemens Mobility. W systemie znajdzie się m.in. prawie 600 różnego typu kamer wykorzystywanych w ramach sterowania ruchem i monitoringu pasa drogowego, 5 stacji ważenia pojazdów na drogach krajowych, 12 stacji pogodowych, 4 stacje pomiaru zanieczyszczeń powietrza i hałasu, 6 lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości, system detekcji wolnych miejsc na 14 parkingach, różnego typu oznakowanie VMS, system informacji medialnej, w tym komunikatów o warunkach drogowych. Całkowity koszt inwestycji wraz z przebudową skrzyżowań to około 118 mln zł, z czego blisko 85 procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

 

1
Dodaj swój komentarz!

avatar
Dariusz
Dariusz

Przy Katowickiej z Tulipanów jest planowane robienie sygnalizacji świetlnej ????