Trudny okres dorastania – warsztaty dla rodziców

0
157

W siedzibie Stowarzyszenia Trzeźwość Życia na ul. Nałkowskiej 19 trwają warsztaty psycho-edukacyjne mające na celu wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców i opiekunów, promowanie i wdrażanie metod wychowawczych. Mają one służyć budowaniu prawidłowej więzi rodzica z dzieckiem w wieku dojrzewania oraz stanowić czynnik chroniący przed substancjami psychoaktywnymi. Warsztaty są prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Uczestnicy projektu zostali wybrani spośród rodzin korzystających z różnych form pomocy
i wsparcia instytucji będących realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rodzin zastępczych, objętych nadzorem kuratora rodzinnego, korzystających z asystenta rodziny czy rodzin, których dzieci korzystają ze świetlic środowiskowych.

– Spotkania grupowe dla rodziców oraz warsztaty dla nastolatków będą się odbywały do końca roku. W ramach projektu przekazana zostanie wiedza m.in. na temat budowania z dzieckiem relacji opartej o bliskość i wzajemne zaufanie, potrzeb dziecka w okresie dorastania, jaki wpływ ma współpraca i porozumienie z nastoletnim dzieckiem na proces wychowania oraz tworzenia wspólnych norm  i zasad wobec stosowania środków psychoaktywnych – mówi Iwona Bińkowska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy, który współfinansuje warsztaty.

Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta Tychy (ponad 24 tys.zł) i jest realizowane w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jako program dla rodziców w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych pn.: „Trudny okres dorastania”.

Dodaj swój komentarz!

avatar