Odpowiedzialny sprzedawca

1
110

W październiku br. na zlecenie Urzędu Miasta Tychy w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzane jest terenowe szkolenie pn. „Odpowiedzialny sprzedawca” mające na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej.

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie sprzedawcom zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież, wypracowanie nawyku wśród sprzedawców alkoholu konieczności sprawdzania dokumentów tożsamości oraz daty urodzenia kupującego, podczas sprzedaży napojów alkoholowych oraz przypomnienie sprzedawcom, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest przestępstwem.

Urzędnicy podkreślają: nawiązując do tematyki szkoleń apelujemy do wszystkich, aby podczas zakupów zwracajmy uwagę, czy sprzedawcy sprawdzają dowody tożsamości młodym ludziom, których wygląd może sugerować niepełnoletność. Pamiętajmy pozory mylą – dowód nie! Zachęcajmy innych dorosłych do zwracania uwagi na bezpieczeństwo nastolatków i do podejmowania interwencji w sytuacji, kiedy sprzedawca zamierza sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią. „Twoja postawa ma znaczenie”.

 

 

Szkolenie jest finansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.250 zł), realizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS, w ramach projektu zintegrowanych działań profilaktycznych „Twoja postawa ma znaczenie”.

1
Dodaj swój komentarz!

avatar
Norbert
Norbert

Teraz menele siedzace nieopodal sklepu kupują dzieciakom papierosy i alkohol najczesciej wódkę smakowa