Nie tylko sowa – modernizacja oświetlenia

0
489
fot. Michał Kasperczyk

Oświetlenie tyskich ulic zmienia się w szybkim tempie. Dzięki przejęciu (odkupieniu) infrastruktury oświetleniowej od spółki Tauron, realizacja tego zamierzenia uległa przyspieszeniu, bowiem miasto mogło starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. I trzeba przyznać, że robi to bardzo skutecznie…

Obecnie realizowane jest zadanie „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Przedsięwzięcie to jest dofinansowane w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota realizacji to 2,4 mln zł. W ramach projektu już zmodernizowane zostało oświetlenie na węźle ul. Beskidzkiej i Boya Żeleńskiego, gdzie wymieniono 118 sztuk słupów wraz z oprawami LED. W kolejnym etapie wykonane zostaną prace związane z wymianą 529 sztuk opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na oprawy LED w następujących ulicach: Bohaterów Warszawy (18 szt.), Cicha (11 szt.), Cmentarna (26 szt.), Czarneckiego (12 szt.), Czereśniowa (8 szt.), Czarna i Lawendowa (37 szt.), Długa (30 szt.), Dołowa (47 szt.), Jaroszowicka (48 szt.), Jaśkowicka (54 szt.), Mikołowska (37 szt.), Serdeczna (55 szt.), Skowronków (9 szt.), Stoczniowców (53 szt.), Studzienna (2 szt.), Szojdy (15 szt.), Wejchertów (18 szt.), Żorska (49 szt.). Prace mają zakończyć się na przełomie sierpnia i września tego roku, a wykonuje je firma Elmax Żywicki z Tychów.

Niebawem rozpocznie się kolejny etap modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w mieście – trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4”. Jego wartość to 28 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 14,5 mln zł i pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmie wymianę istniejących opraw na nowe, energooszczędne, wymianę większości słupów oświetleniowych oraz budowę nowych, ułożenie linii kablowych oraz zabudowę nowych szaf oświetleniowych. Obejmuje on osiedla A, B, Stare Tychy, D, E, F, N, O, T, U. Wymienionych zostanie tutaj ok. 1.300 słupów oświetleniowych oraz 2.300 opraw. Projekt obejmuje także dostawę i montaż dwóch komputerów stacjonarnych i czterech monitorów komputerowych, które będą służyły do zdalnego sterowania oświetleniem. Stwarza ono możliwość czasowego wyłączania oświetlenia w danym rejonie, rozjaśniania w miarę następującego zmierzchu i przyciemniania rano. Wszystko po to, by oświetlenie było bardziej efektywne i oszczędne. Chodzi też o efekt ekologiczny – zmniejszenie zużycia energii, a więc zmniejszenie emisji m.in. dwutlenku węgla. Prace mają się zakończyć w trzecim kwartale 2021 r.

W kolejnych latach planowana jest realizacja projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 1 i 3”, obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego terenu pomiędzy ulicami Beskidzką – Sikorskiego – Armii Krajowej – Niepodległości wraz z osiedlem W, ulicami Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Targiela, Strzelecką, Bajkową oraz modernizację węzła na skrzyżowaniu Oświęcimskiej i Beskidzkiej. W zakres projektu wchodzi także teren pomiędzy linią kolejową Katowice – Bielsko, linią kolejową Tychy – Tychy lodowisko, al. Bielską, ul. Myśliwską.

Dodaj swój komentarz!

avatar