5 tys. zł bezzwrotnej pożyczki dla tyskich mikroprzedsiębiorców?

1
1601
5 tys. zł. Fot. Kamil Peszat

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach rozpoczyna nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
  • prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

 

Pożyczka do umorzenia

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy procentowej. Pożyczka może być umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej otrzymania nie zmniejszy stanu zatrudnienia w porównaniu do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W przeciwnym razie pożyczkę należy spłacić przed upływem 12 miesięcy, ale ze względu na panującą epidemię Covid-19 Rada Ministrów może przedłużyć okres spłaty pożyczki.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu prac. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Opisywane wsparcie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Więcej szczegółów dotyczących wsparcia oraz wnioski pod tym linkiem.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Ruła
Ruła

A co ze zwolnieniami od opłat?Narzekają na Warszawkę , że peło itd a u nas nie widać jakoś chęci do podjęcia tego typu działań.Czyli wszyscy udają że jest GIT…