Noworoczne spotkanie seniorów w Paprocanach 

0
561

Rada Osiedla Paprocany zorganizowała tradycyjne spotkanie noworoczne dla seniorów. Była to także okazja do podsumowania pracy rady w minionym roku.

11 stycznia, po mszy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, seniorzy spotkali się w Przedszkolu nr 3. Tam przywitali ich wychowankowie przedszkola, prezentując program artystyczny. Następnie przewodnicząca Rady Osiedla Paprocany Grażyna Makosz podsumowała krótko ostatnie miesiące pracy (od wyborów do rady, po których objęła funkcję przewodniczącej). Jej poprzednik Józef Wilczek (obecnie przewodniczący zarządu osiedla) mówił o wynikach pracy rady poprzedniej kadencji oraz o planach na 2020 rok.

– Udało się zorganizować biesiadę andrzejkową na 120 osób, zakupić książki do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 7 i zabawki dla przedszkolaków – mówiła Grażyna Makosz.
– Ufundowaliśmy nagrody w konkursach organizowanych przez nasze dwie parafie. No i jeszcze dzisiejsza impreza.

Józef Wilczek podziękował – w imieniu swoim i nowej przewodniczącej rady – za udział w wyborach i osiągniętą frekwencję, dzięki której rada mogła powstać. – Cieszymy się że są osoby chętne do pracy społecznej i że udało się wprowadzić do rady ludzi młodszych
– mówił.

– Nasze środowe spotkania są otwarte i zapraszamy na nie wszystkich chętnych
– zapewniali członkowie rady osiedla. – Przychodźcie do nas, zgłaszajcie nam swoje propozycje i problemy. Na spotkania zapraszała też Urszula Paździorek-Pawlik radna Rady Miasta Tychy. – Dyżuruję w urzędzie miasta, ale zawsze staram się też być tutaj, na spotkaniach rady osiedla.

Rada Osiedla Paprocany to jedna z prężniej działających w Tychach. Współpracę z tą radą chwalą siebie przedstawiciele władz miasta – zawsze zapraszani i zawsze obecni na styczniowych spotkaniach noworocznych. Tym razem miasto reprezentował Igor Śmietański, zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, który złożył seniorom noworoczne życzenia, a radzie osiedla życzył nadal tak efektywnej pracy.

Wśród stałych gości noworocznych spotkań są też proboszczowie dwóch paprocańskich parafii – o. Emil Pacławski, proboszcz parafii św. Franciszka i Klary i ks. Michał Czaja, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. A także Piotr Polis prezes TSM Oskard, z którym również rada osiedla ściśle współpracuje.

Józef Wilczek podkreślał, że chociaż to nie rada prowadzi inwestycje na terenie swego działania, to niemal w każdej uczestniczy, wnioskuje o realizację zadań i je konsultuje. Korzysta też z narzędzia jakim jest budżet partycypacyjny. – Wspólnie ustalamy co jest najpilniejsze – mówił, chwaląc dobrą współpracę z miastem i TSM Oskard.

Noworoczne spotkania to przede wszystkim integracja lokalnej społeczności – seniorzy z Paprocan zawsze bardzo licznie w nich uczestniczą. Ale to też okazja by porozmawiać z członkami rady osiedla i przedstawicielami miasta o najważniejszych problemach mieszkańców i najpilniejszych potrzebach. Wśród tych, o których mówiono, była m.in planowana rewitalizacja osiedla „sigmy”, przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła franciszkanów i kontynuacja przebudowy ul. św. Józefa.

Jednak po podsumowaniu zrealizowanych zadań i planów na bieżący rok, spotkanie przebiegało już w mniej oficjalnej atmosferze, przy smacznym poczęstunku i wspólnym śpiewaniu kolęd.

Foto: SW