Dlaczego Master wrzuca różne odpady do jednej śmieciarki?

4
3064

W pytaniach od naszych czytelników bardzo często pojawia się kwestia segregacji śmieci. Wątpliwości dotyczą segregowanych odpadów, które odbierane przez firmę Master-Odpady i Energia lądują w jednej śmieciarce. Informujemy, że wspomniana firma dysponuje samochodem posiadającym możliwość odbioru dwóch typów odpadów jednocześnie, dzięki dwóm osobnym komorom, co widoczne jest na poniższym filmie.

 

Jak segregować?

W zabudowie wielorodzinnej segregacja polega na oddzieleniu surowców zgodnie z poniższym:

• PAPIER wrzucamy do NIEBIESKIEGO POJEMNIKA/WORKA,

• SZKŁO (niezależnie od jego koloru) wrzucamy do ZIELONEGO POJEMNIKA/WORKA,

• TWORZYWA SZTUCZNE I METALE wrzucamy do ŻÓŁTEGO POJEMNIKA/WORKA,

• ODPADY KUCHENNE – ulegające biodegradacji wrzucamy do BRĄZOWEGO POJEMNIKA/WORKA,

• TRAWA (dotyczy Tychów) – BRĄZOWY WOREK,

• POPIÓŁ – POJEMNIK/WOREK CZARNY,

• ODPADY ZMIESZANE – POJEMNIK SZARY.

Każdy pojemnik/worek jest odpowiednio opisany, a w Tychach dodatkowo obowiązuje podział na segregację: osobno segregowane są ODPADY KUCHENNE oraz osobno TRAWA.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: zużyte meble, sprzęt RTV i AGD, odbierane są podczas organizowanych tzw. mobilnych zbiórek, zgodnie z harmonogramem sprzed domów jednorodzinnych oraz w wyznaczonych miejscach na osiedlach. Można je też nieodpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zlokalizowanych np. w Tychach na ul. Serdecznej i ul. Katowickiej. Tam można też dostarczyć odpady niebezpieczne, jak np. baterie, akumulatory, a także oddać inne odpady. Ponadto baterie można oddać w placówkach oświatowych oraz urzędach, które wyposażone zostały w specjalne pojemniki. Przeterminowane lekarstwa oddaje się w aptekach.

Bałagan w śmietnikach. 

Niestety zdarza się tak, że na osiedlach z zabudową wielorodzinną w pojemnikach na odpady segregowane znajdują się nie te odpady, do których zostały one przeznaczone, np. z papierem zmieszane są puszki, butelki, itp. – Częściej niż byśmy chcieli w pojemnikach na odpad segregowany znajdują się odpady zmieszane. W takiej sytuacji, po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez pracowników realizujących zbiórkę selektywną, wysyłamy samochód zbierający odpady zmieszane. Czasem zauważają to mieszkańcy i interweniują, dzwoniąc lub wysyłając e-maila ze skargą do Mastera lub Urzędu Miasta. Zazwyczaj są to zarzuty: „Po co my segregujemy odpady, jeżeli i tak one lądują w samochodzie, który odbiera odpady zmieszane?” W takiej sytuacji staramy się wyjaśniać mieszkańcom, dlaczego tak postępujemy. W przypadku nieprawidłowej segregacji umowa z miastem Tychy zobowiązuje nas do tego, żeby taki odpad odbierać razem z odpadem zmieszanym – potwierdza Artur Pajor kierownik działu logistyki w Master-Odpady i Energia..

Co z popiołem?

Spółka MASTER przypomina również, iż w 2015 roku wprowadzona została selektywna zbiórka popiołu. Na bieżąco podstawiane są pojemniki na popiół oraz dostarczane worki, które zgodnie z harmonogramem odbierane są od mieszkańców. Segregacja popiołu wpływa bardzo pozytywnie na poziom odzysku surowców z odpadów. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na zakład spółki MASTER obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku takich surowców jak papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło. Tym samym odpad, który nie jest zanieczyszczony popiołem, daje możliwość uzyskania właściwych poziomów odzysku.

W 2014 roku w Tychach powstał jeden z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowany zakład biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów. Wykorzystano w nim najnowsze techniki i technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie. Zanieczyszczony popiołem odpad wpływa negatywnie na linie technologiczne zakładu oraz bezpieczeństwo pracujących w nim pracowników.

  • mieszanie popiołu z segregacją zakłóca proces odzysku surowców recyklingowych,
  • popiół niszczy nowoczesny sprzęt
  • nieposegregowany wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Palenie odpadami.

W okresie grzewczym obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zakazuje się spalania niektórych odpadów ze względu na ochronę środowiska i zdrowia, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Smog to śmiertelny problem, który szczególnie w okresie jesienno-zimowym dotyka nas wszystkich, zarówno mieszkańców dzielnic z zabudową jednorodzinną jak i zabudową wielorodzinną. Dym ze spalanych odpadów to trucizna, która z każdym oddechem może mieć śmiertelne konsekwencje. Istotne jest, aby ogrzewać z głową – ekologicznie, nie przyczyniając się do emitowania do atmosfery toksycznych związków. Statystycznie w ciągu roku każdy z nas wytwarza ok. 300 kg różnych odpadów – pamiętajmy, że domowy piec nie jest miejscem w którym powinny się one znaleźć – to nie domowa spalarnia śmieci!

Celem kampanii realizowanej również przez Spółkę Master pn. „NIE! Dla spalanych odpadów” jest uświadomienie mieszkańcom domów ogrzewanych piecami centralnymi, jak niebezpieczne dla środowiska jest spalanie odpadów. Akcja prowadzona jest na rzecz walki ze smogiem.

  • domowy piec NIE jest przeznaczony do SPALANIA ŚMIECI !

Zastawione altanki.
Innym problemem, z którym muszą się zmagać pracownicy firm wywozowych odbierający odpady z budynków wielorodzinnych, są nieprawidłowo zaparkowane samochody. Często zdarza się, że zastawiają one dojazd do pojemników i altan nawet pomimo ustawionych zakazów parkowania oraz wymalowanych kopert. Śmieciarka, która przyjeżdża po odbiór odpadów musi się wtedy zatrzymać w innym miejscu, czasem odległym od miejsca składowania o kilkadziesiąt, a czasem nawet 200-300 metrów. W takiej sytuacji pracownicy zajmujący się załadunkiem muszą sami przyciągnąć do niej ciężkie, wypełnione po brzegi pojemniki.

Mieszkańcy Tychów są coraz bardziej świadomi korzyści jakie ze sobą niesie segregacja odpadów. Pod tym względem jest o wiele lepiej niż jeszcze kilka lat temu, zwłaszcza tam, gdzie są domy jednorodzinne.

Pamiętajmy, że właściwa segregacja odpadów ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Jedynie właściwe gromadzenie odpadów w miejscu ich zbiórki, gwarantuje optymalne ich wykorzystanie w zakładzie przetwarzania odpadów. Komfort naszego życia uzależniony jest od tego w jaki sposób postępujemy z odpadami, tym samym segregując odpady dbamy o środowisko w którym teraz żyjemy i będą żyły następne pokolenia.

 

Tyszek
Tyszek

To w zabudowie wielorodzinnej można dostać jakieś worki na śmieci za opłatę? Z tekstu tak by wychodziło.

Dario
Dario

Jakieś 10 lat temu dawali. Teraz mają na to wywalone. A cena co roku kilka PLN do góry. Na osiedlu b odbierają plastik raz w tygodniu we wtorek. W piątek plastik wylewa się z kubła a w poniedziałek wieczorem z wiaty smietnikowej na zewnątrz.

Krzysiek
Krzysiek

O ilosc odbiorów pretensje do wspólnoty, a nie do firmy. To wspolnoty i zarządcy nieruchomości decyduja o częstotliwości odbioru odpadów

Teodor
Teodor

tylko że za darmo ta częstotliwość się nei zmieni.