Aleksandra
Aleksandra

Bardzo smutny jubileusz Miejskiej Galerii Sztuki „Obok,” która była wizytówką Miasta. Niefortunne zmiany organizacyjne, znaczne uszczuplenie środków finansowych na działalność Galerii, dziwaczne logo – to wszystko sprawiło, że Galeria przestała pełnić funkcję miejsca spotkań tyskiego środowiska plastycznego. Wymienione środowisko i jego dorobek nie są w kręgu zainteresowań pani dyrektor. Jubileuszowa wystawa jest powtórzeniem wystawy z czerwca 2014 roku noszącej tytuł: „Z Kolekcji Sztuki Współczesnej Teatru Małego w Tychach”. Pod tym samym tytułem został wydany album. Wymieniona kolekcja jest zbiorem prac artystów uczestniczących w plenerach organizowanych wiele lat temu przez Teatr i Urząd Miasta. Nie jest ona własnością Galerii jak obecnie… Czytaj więcej »