Nowy asfalt na ul. Grota-Roweckiego

1
658

Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicami Oświęcimską a Grota-Roweckiego wkroczyła w kolejną fazę. Aktualnie na odcinku pomiędzy ul. Korczaka a ul. Trzy Stawy trwa asfaltowanie.

Dzisiaj – 15.04 – na pierwszym odcinku ul. Grota-Roweckiego (od ul. Korczaka do ul. Trzy Stawy) rozpoczęły się roboty bitumiczne. Nowy asfalt zostanie ułożony w dwóch warstwach o łącznej grubości 14 cm. Pokryje on około 200-metrowy odcinek jezdni.

Zgodnie z danymi wykonawcy (DROGOPOL) aktualnie przy budowie nowej drogi, która połączy dwie ulice: Grota-Roweckiego i Oświęcimską, pracuje 50-osobowa ekipa, 2 walce, rozkładarka, 3 koparki, 16 samochodów ciężarowych i palownica. Prowadzone jest także wzmacnianie podłoża pod przyszły most, jaki przebiegać będzie nad Potokiem Tyskim. W ziemię zabito już 6 z 12 sztuk żelbetowych pali wielkośrednicowych.

Przypomnijmy, że docelowo inwestycja zapewni alternatywne połączenie do alei Bielskiej i częściowo ulicy Katowickiej. Nowa droga poprawi komunikację w mieście, zwłaszcza przy wjeździe do centrum Tychów od strony ulicy Jaworowej i Sadowej.

– W skład pierwszego etapu, który jest obecnie realizowany, wchodzi budowa mostu nad Potokiem Tyskim, przebudowa skrzyżowania z ul. Sadową, budowa nowego z ul. Starokościelną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaną również chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe – mówi Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Etap drugi obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej z dostosowaniem jego parametrów do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Istniejące skrzyżowanie zwykłe zastąpione zostanie skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną i dodatkowymi pasami.

Wartość całej inwestycji to 26 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel blisko 10 mln złotych dofinansowania z subwencji ogólnej.

źródło: MZUiM

Aztil
Aztil

A czy w związku z tą przebudową będzie wymieniane oświetlenie przy ul. Grota-Roweckiego obok Budowlanki? Te obecne latarnie są tragiczne, niektóre nawet są tak krzywe, że wyglądają tak jakby zaraz miały się przewrócić. W dodatku są nieenergooszczędne i strasznie zaślepiają nocne niebo.